Ugrás a tartalomra

Szt. Ferenc

Egy kis apróság Szent Ferenctől: Azokról, akik a szaracénok vagy más hitetlenek közé mennek [...] Az induló testvérek kétféle lelki magatartást tanúsíthatnak a hitetlenek között. Az egyik magatartás abban áll, hogy ne pereskedjenek és ne versengjenek, hanem Istenért legyenek alárendeltjei minden emberi teremtménynek, és vallják meg, hogy ők keresztények. A másik magatartásnak pedig az a lényege, hogy ha úgy látják, hogy az Úrnak tetsző dolgot művelnek vele, hirdessék Isten igéjét; buzdítsák hallgatóikat, hogy higgyék a mindenható Istent, az Atyát és a Fiút és a Szentlelket, mindenek teremtőjét és a megváltó és üdvözítő Fiúistent, és keresztelkedjenek meg és legyenek keresztények, mert ha valaki újra nem születik vízből és Szentlélekből, nem léphet be az Isten országába. Szent Ferenc, 1221, Regula non bullata (a ferences rend korai szabályzata), XVI:5-7 Én csak azt tudom mondani erre: Ámen. Ez a kérügma. Ma meg órákat és napokat vitázunk arról, hogy mi is a kérügma.

Címkék

Új hozzászólás

A mező tartalma nem nyilvános.