Halld napló

Halld

A Biblia olvasó naplóm: 365 nap alatt a teljes Bibliát ebben a sorrendben. Csak olyan félkomoly jegyzetek magamnak és mások bátorítására, hogy hallgassák csak Isten Szavát.

Mottóm: „Legyen nála és olvasgassa élete minden napján.” (MTörv 17,19)

 • 1. Illés Lk 1-4 (2008. 04. 21.)

  Az ujjongó próféta?

 • 2. Jézus a provokátor Lk 5-7 (2008. 04. 22.)

  Helyes-e olyan helyzetben is hirdetni Isten népe között az evangéliumot, amikor számítani lehet arra, hogy ezzel botrányt okozol?

 • 3. Szerény Jézus? Lk 8-11 (2008. 04. 23.)

  Szerény = aki magát kevesebbre értékeli, mint ami.

 • 4. Nem viszonozható Lk 12-14 (2008. 04. 24.)

  Szeretni azt, aki nem képes viszonozni – ez az igazi.

 • 5. Kigúnyolták Lk 15-18 (2008. 04. 25.)

  Hogyan reagálnak a farizeusok – vagyis az igazán vallásosak – arra, hogy nem lehet két Úr?

 • 6. Sír Lk 19-22 (2008. 04. 26.)

  Isten látogatása nekem mit fog jelenteni? Engem is siratni fog?

 • 7. Lebénultak Lk 23-24; ApCsel 1 (2008. 04. 27.)

  Amikor tenni, cselekedni kell.

 • 8. (Ön)gyilkos Isten? ApCsel 2-5 (2008. 04. 28.)

  Nehéz Isten tervét felfogni, Pál később titoknak nevezi, mely lelepleztetett. De Isten terve akkor is grandiózus, ha nekünk jobb, kíméletesebb ötleteink lettek volna.

 • 9. Tabíta ApCsel 6-9 (2008. 04. 29.)

  Péter, azt tetted, amit Jézus.

 • 10. Azt mondta a Lélek ApCsel 10-12 (2008. 04. 30.)

  Vonz, amikor a Lélek vezetése élő és egyértelmű.

 • 11. Isteni vagy saját (rossz) döntés? ApCsel 13-16 (2008. 05. 01.)

  Pálék miért nem látták be, hogy helytelen volt a pogányok görögökhöz is fordulniuk?

 • 12. A sikertelen prédikációk ApCsel 17-20 (2008. 05. 02.)

  Ateistából Isten létét elismerő embert faragni még nem evangelizáció.

 • 13. A főtanács előtt ApCsel 21-23 (2008. 05. 03.)

  Csak utánunk – velünk – nélkülünk

 • 14. Védelem alatt Rómáig ApCsel 24-27 (2008. 05. 04.)

  Hiszek

 • 15. Átkozott ApCsel 28; Gal 1-2 (2008. 05. 05.)

  Mert Isten kegyelmét érvényteleníti.

 • 16. Az Írás előre látta Gal 3-6 (2008. 05. 06.)

  A törvény volt előbb vagy a hit? – ez itt a kérdés!

 • 17. Az elragadtatás 1Tesz 1-4 (2008. 05. 07.)

  Kell-e remélnem, hogy Jézus még életemben visszajön? Nem az a kérdés, hogy visszajön-e, hanem, hogy remélnem kell-e és e remény szerint élnem. Szerinted?

 • 18. A válasz 1Tesz 5; 2Tesz 1-2 (2008. 05. 08.)

  Ebből már sok félreértés támadt

 • 19. Az alap 2Tessz 3; 1Kor 1-3 (2008. 05. 09.)

  Az első evangelizációban van-e helye bölcselkedő, filozófiai indoklásoknak, bevezetőknek?

 • 20. Apostol=salak 1Kor 4-7 (2008. 05. 10.)

  No comment az apostoli életmódról

 • 21. istenek és démonok 1Kor 8-10 (2008. 05. 11.)

  Divatos, toleráns keresztények igyekszenek eltüntetni a krisztusi hitből a rázós, más vallásokat kompromittáló részeket, mint pl. azt, hogy a bálványok démonok. Inkább tagadjuk le az angyalok létét is, csakhogy a démonokat is eltüntessük.

 • 22. Karizma, szolgálat, tehetség 1Kor 11-14 (2008. 05. 12.)

  Szentírás vs. karizmatikus hagyomány

 • 23. Az Ige meghamisítói 1Kor 15-16; 2Kor 1-2 (2008. 05. 13.)

  Nem leszek hamisító.

 • 24. Nyíltság, azaz παρρησίᾳ 2Kor 3-5 (2008. 05. 14.)

  Hogyan hirdetjük mi az evangéliumot? Félve, szégyellve, bátortalanul?

 • 25. Ámítók 2Kor 6-9 (2008. 05. 15.)

  Csak nem Pált is azzal vádolták, hogy csábít és manipulál?

 • 26. Más Krisztus 2Kor 10-12 (2008. 05. 16.)

  Heppem lett ez a téma.

 • 27. Az én evangéliumom 2Kor 13; Róm 1-3 (2008. 05. 17.)

  Nem bizonytalan próbálkozás ez. Egyszerűen tekintélye van a szavaknak, ahogy elkezdi a Római levelet.

 • 28. Az evangélium Róm 4-7 (2008. 05. 18.)

  „Hitből, hogy az ígéret biztos legyen minden utód számára” (Róm 4,16)

 • 29. Aki szeret minket Róm 8-10 (2008. 05. 19.)

  Pál lelke a zsidók miatt fájt, nekem a saját népem miatt.

 • 30. Krisztus-jelmez Róm 10-14 (2008. 05. 20.)

  Színház?

 • 31. Félelem és evangélium Róm 15-16; Fil 1-2 (2008. 05. 21.)

  Hirdetni máshogy nem érdemes, mert az erőtlen. Pedig gyakran látni :-) máshol és közöttünk is.

 • 32. A törvény a szemét Fil 3-4; Ef 1 (2008. 05. 22.)

  A Filippi levél vallomása az evangéliumról olyan szép, mint a Római levél.

 • 33. A biztonságos út Ef 2-5 (2008. 05. 23.)

  Állítólag sok út van, pedig csak egy a biztonságos, amely valóban útnak nevezhető.

 • 34. Megújulás Ef 6; Kol 1-3 (2008. 05. 24.)

  Hányszor kell megújulni? Egyszer vagy többször? Régen azt hittem egyszer. Érdekes a Kol 3,10 fordítása.

 • 35. Régi élet Kol 4; Filem 1; 1Tim 1 (2008. 05. 25.)

  A régi éltünk is Isten nagyságát dicsérni, ha feltárnánk… miért titkoljuk?

 • 36. Gyermekszülés által 1Tim 2–5 (2008. 05. 26.)

  Szeretnék nő lenni, ha ilyen egyszerű üdvözülni! - a magyar fordítások szerint!

 • 37. Ragadd meg! 1Tim 6; Tit 1-2 (2008. 05. 27.)

  A szeretett fiaknak írt levelek jók!

 • 38. Stafétaváltás Tit 3; 2Tim 1-3 (2008. 05. 28.)

  A 2Tim az a levél, amely mindig megszólít, mintha én is Pál örökébe lépnék.

 • 39. A próféták 2Tim 4; Mt 1-3 (2008. 05. 29.)

  A felismerést segítő szavak, jóslatok, bátorítások. Hm? Hogyan is van ez?

 • 40. 3 ige Mt 4-6 (2008. 05. 30.)

  Néha olyan egyszerű lenne nem bonyolítani a dolgokat.

 • 41. Belső és külső Mt 7-10 (2008. 05. 31.)

  Jézusnak a szív számít.

 • 42. Nagyobb Mt 11-14 (2008. 06. 01.)

  A szombatnak márpedig ura. :-)

 • 43. A botránykeltő Mt 15-17 (2008. 06. 02.)

  Jézus, most akkor béke vagy kard? Vagy a béke nem mindenek felett van? Van magasabb érték is tőle? Mi az? Vagy kinek-kinek érdeme szerint?

 • 44. Világos beszéd Mt 18-21 (2008. 06. 03.)

  Nem dumál mellé. Nem utal, úgy beszél, hogy megértsék.

 • 45. A biztos tanító Mt 22-25 (2008. 06. 04.)

  Valóban megérdemli, hogy Tanítónknak nevezzük.

 • 46. Golgota és utána Mt 26-28 (2008. 06. 05.)

  A nők örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt. Milyen szép látvány, amikor valaki örömmel jó hírt hoz. Hogy örülünk már előre, amikor felfedezzük a jó hírt hozót.

 • 47. A hatalmas Ige Zsid 1-4 (2008. 06. 06.)

  Isten szava hatékony és hatalmas.

 • 48. Főpap. De milyen! Zsid 5-8 (2008. 06. 07.)

  Amikor önmagát feláldozta. (Zsid 7,27)

 • 49. Egyszer Zsid 9-11 (2008. 06. 08.)

  Nekem nagyon fekszik ez a főpap-áldozat-szentélymegnyitás szótériológiai paradigma.

 • 50. Örök Zsid 12-13; Jak 1-2 (2008. 06. 09.)

  Sokszor kérdeztem vallásos katolikus koromban: Jézus szövetsége miért örök. Nem lehet hogy majd lesz egy ennél is újabb? Most kaptam egy zseni választ.

 • 51. Egy szív Jak 3-5 (2008. 06. 10.)

  Egy-ügyű, egyszándékú, tiszta, átlátható, egyenes, őszinte, igaz szív.

 • 52. Éjjel-nappal Zsolt 1-4 (2008. 06. 11.)

  Az imádságok könyve

 • 53. Pajzs Zsolt 5-8 (2008. 06. 12.)

  Ahogy Isten Igéje tanít őszintén imádkozni.

 • 54. Ijedős mint a veréb Zsolt 9-11 (2008. 06. 13.)

  A bátorság Istentől való, a Lélek műve.

 • 55. Pusztulnak a szentek Zsolt 12-15 (2008. 06. 14.)

  Olyanok, akik bensőségesen és értelmükkel is az Úrnak különítették el magukat.

 • 56. Búskomor vagy vidám? Zsolt 16-19 (2008. 06. 15.)

  A valamire való szerezetes szomorú képet vág zsolozsma közben. Miért?

 • 57. A Messiás zsoltárai Zsolt 20-22 (2008. 06. 16.)

  Ujjongás és keserűség.

 • 58. Az Úr pásztor Zsolt 23-26 (2008. 06. 17.)

  Vigyáz rám és jót adott ma.

 • 59. Sírás és vidámság Zsolt 27-30 (2008. 06. 18.)

  Ugyanazon a napon köszönt be Isten jelenléte és vidámsága is.

 • 60. Közvetlen Zsolt 31-33 (2008. 06. 19.)

  Tanulok imádkozni, egyszerűen viszonyulni.

 • 61. Titkos gyűlések Zsolt 34-37 (2008. 06. 20.)

  Amikor az imádság tanít.

 • 62. Válasz nélkül Zsolt 38-40 (2008. 06. 21.)

  2:1-hez

 • 63. Jó és rossz Zsolt 41; Ter 1-3 (2008. 06. 22.)

  Az élet fája és a jó és rossz tudás fája nem egy kaliber.

 • 64. Akik „Istennel jártak” Ter 4-7 (2008. 06. 23.)

  Hénok és Noé kéz a kézben Istennel. Hénokot el is vitte. No, ezek voltak a paradicsomi idők emberei, Isten örömei. Mi is ilyenek vagyunk, a Jézusban hívők?

 • 65. A szövetség Ter 8-10 (2008. 06. 24.)

  A szövetség újjáalkotás, új lehetőség.

 • 66. Áldott Ábrám Ter 11-14 (2008. 06. 25.)

  Megáldalak, áldott leszel, megáldom, áldanak, áldást nyer – hát eddig ilyen áldás sűrűség nem volt a Teremtés könyvében.

 • 67. Szövetségek Ter 15-18 (2008. 06. 26.)

  Egy újabb jel: a körülmetélés

 • 68. Ábrahám testvére Ter 19-21 (2008. 06. 27.)

  Nem is mondott nagy valótlanságot Sáráról. De ezek még problematikusabbak így.

 • 69. Ősatyák Ter 22-25 (2008. 06. 28.)

  Az egyik rátermett, de hitetlen, a másik meg tétova, de hívő. Melyiket válasszam?

 • 70. A lényeg Ter 26-29 (2008. 06. 29.)

  A lényeg nem az ígéret, vagy az atya áldása, hanem az Úré.

 • 71. Jákob Izrael Ter 30-32 (2008. 06. 30.)

  Nem is volt annyira csaló, mint az hírlik róla.

 • 72. A „12” első tette Ter 33-36 (2008. 07. 01.)

  Legyilkolták a sógoruk nemzetségét. Békés nemzet, mi?

 • 73. József eladva Ter 37-39 (2008. 07. 02.)

  Az Isten és a papa kedvence. Eddig csak 2 vetekedett (Ézsau és Jákob, Izmael és Izsák). Durvul.

 • 74. József sír Ter 40-43 (2008. 07. 03.)

  Aki nem képes bosszút állni.

 • 75. Tőkefelhalmozás Ter 44-47 (2008. 07. 04.)

  József a fáraó bankára

 • 76. Izrael pásztora Ter 48-50 (2008. 07. 05.)

  Amikor a pásztor Pásztorának nevezi az istenét.

 • 77. Új Mózes Kiv 1-4 (2008. 07. 06.)

  Mózes hasonlít az igazira.

 • 78. Isten barátja Kiv 5-8 (2008. 07. 07.)

  Aki őszintén beszél Istennel. Bár az emberek előtt megjegyzi, hogy körülmetéletlen ajkú. Lehet, hogy Istennek nem a szép szavak számítanak, vagy a szépen formált mondatok? Lehet, hogy nem is kell hosszan beszélni Istennel?

 • 79. 10+1 Kiv 9-11 (2008. 07. 08.)

  Ennyi volt a jelek (≠csodák) száma

 • 80. Páska Kiv 12-15 (2008. 07. 09.)

  Egy menekülésben született szertartás.

 • 81. Út a Sinaihoz Kiv 16-29 (2008. 07. 10.)

  Csak 3× lázadtak fel a 40 nap alatt: 2× víz, 1× kaja miatt.

 • 82. Szövetség könyve Kiv 20-22 (2008. 07. 11.)

  Ezek érdekesek.

 • 83. A szövetség vére Kiv 23-26 (2008. 07. 12.)

  Meghinteni vérrel + szó: „Ez a szövetség vére…”

 • 84. A papok Kiv 27-29 (2008. 07. 13.)

  Úgy tűnik a ruha teszi a papokat… :-)

 • 85. Játszani Kiv 30-33 (2008. 07. 14.)

  Nem mindig üdvösséges cselekedet…

 • 86. Szövetség sátra Kiv 34-37 (2008. 07. 15.)

  A buzgó és bölcs szívű építők voltak.

 • 87. Helyfoglalás Kiv 38-40 (2008. 07. 16.)

  És az Úrnak tetszett a ház, melyet pontosan az útmutatása szerint építettek.

 • 88. Az áldozat-gyár Lev 1-4 (2008. 07. 17.)

  Akkor ez tényleg kellemes, kedves illat volt, hogy levágták és felégették az állatokat és a növényeket?

 • 89. Konzervált liturgia Lev 5-8 (2008. 07. 18.)

  Örülök, hogy az istentisztelet pontos és teljes részletekig való tárgyalása, meghatározása nincs benne az Újszövetségben.

 • 90. Miért szent? Lev 9-11 (2008. 07. 19.)

  Egyszerű, hogy miért legyünk szentek…

 • 91. Tiszta és tisztátalan Lev 12-15 (2008. 07. 20.)

  Ez tiszta szemrevételezős besorolás. De hol az orvoslás?

 • 92. Tetkó? Lev 16-19 (2008. 07. 21.)

  Nem, egy törvénytisztelőnek nincs tetkója!

 • 93. A főpap vétke Lev 20-22 (2008. 07. 22.)

  Megszívta, amikor Jézus miatt megszaggatta a ruháit.

 • 94. Jóbel év Lev 23-26 (2008. 07. 23.)

  Ha ezt ők megcsinálták, akkor a keresztények átvették volna tőlük, mert ez olyan jó. Lehet, hogy az a baj, hogy ők sem tartották. És az Úr kedves esztendeje csak Jézus ideje?

 • 95. Üde imádság Lev 27; Zsolt 42-44 (2008. 07. 24.)

  Jól esik.

 • 96. Dicséretek Zsolt 45-47 (2008. 07. 25.)

  Olvad a szív.

 • 97. Igaz Zsolt 48-51 (2008. 07. 26.)

  A dicséret áldozata az igaz tisztelet?

 • 98. Zsoltárok Zsolt 52-54 (2008. 07. 27.)

  Bízók

 • 99. Zsoltárok Zsolt 55-58 (2008. 07. 28.)

  Jézusra mutatók

 • 100. Szuverén Zsolt 59-62 (2008. 07. 29.)

  Isten, aki meghallgatja a dühös ember imáit is.

 • 101. Vele lenni Zsolt 63-65 (2008. 07. 30.)

  Akkor a papok kiváltsága volt, ma mindenkié.

 • 102. Kútból Zsolt 66-69 (2008. 07. 31.)

  Akár Jeremiás imája is lehetne a 69-es zsoltár.

 • 103. Számok Zsolt 70-72; Szám 1 (2008. 08. 01.)

  Nem véletlenül lett számok a könyv neve :-)

 • 104. Letakart láda Szám 2-4 (2008. 08. 02.)

  A papokon kívül soha senki nem látta a ládát, szállítás közben le kellett takarni.

 • 105. Kézben Szám 5-8 (2008. 08. 03.)

  A szövetség ládájának nem volt szekere. Kézben vitték.

 • 106. Próféták Szám 9-12 (2008. 08. 04.)

  Mózes: bárcsak mindenki prófétálna. Szám 11,29b

 • 107. Bátrak Szám 13-15 (2008. 08. 05.)

  Akik nem azt hangsúlyozzák, hogy „erősebbek nálunk”, hanem, hogy menni fog az Úrral. Na ilyen, akarok én is lenni.

 • 108. Lázadások Szám 16-19 (2008. 08. 06.)

  Az ilyenekbe tud egy vezető belepusztulni. Kóré, Dátán, Abiron igazi „gazfickó”, igazi vádló.

 • 109. Mózes vétke Szám 20-22 (2008. 08. 07.)

  Vicces rész is volt :-)

 • 110. Fogor Szám 23-26 (2008. 08. 08.)

  Paráználkodni és bálványt imádni összefonódott. Fineesz hőstette. A papoknak nem árt, ha rendelkeznek egy kis fizikai erővel, hentes múlttal és katonáskodási jártassággal. Fineesznek ez bejött.

 • 111. Felajánlási naptár Szám 27-30 (2008. 08. 09.)

  Ehhez nagyon gazdagnak kellett lenni, hogy teljesíteni lehessen. Vagy irreális, vagy tényleg ekkora Isten áldása.

 • 112. Népirtás Szám 31-33 (2008. 08. 10.)

  A fiatal csajok persze jöhetnek mellékfeleségnek.

 • 113. Öröklődés Szám 34-36; MTörv 1 (2008. 08. 11.)

  Akkor most mi az áteredő bűn?

 • 114. Istent hallgató ember MTörv 2-5 (2008. 08. 12.)

  A MTörv egyik leggyönyörűbb szakasza a 4 fejezet.

 • 115. Szeretni Istent MTörv 6-8 (2008. 08. 13.)

  Ő szeret és mi is szeretjük Őt – lassan kezd összeállni a kép

 • 116. Szeretni az Urat MTörv 9-12 (2008. 08. 14.)

  Féld, járj az útján, szeresd, szolgálj, tartsd meg…

 • 117. A törvény MTörv 13-16 (2008. 08. 15.)

  Melyhez nem szabad hozzátenni sem elvenni (MTörv 13,1). Szt. Pálnak volt elődje e tekintetben.

 • 118. Legyen veled MTörv 17-19 (2008. 08. 16.)

  Megtaláltam az egyik legszebb bibliaolvasós verset.

 • 119. Aprólékos törvény MTörv 20-23 (2008. 08. 17.)

  Egy csomó mindenre van jó és hasznos törvény.

 • 120. Liturgikus hitvallás MTörv 24-26 (2008. 08. 18.)

  Az imában a hitüket vallották meg és foglalták össze.

 • 121. Áldások és átkok MTörv 27-30 (2008. 08. 19.)

  Nincs kecmec, az életről van szó. Azzal nem lehet vádolni, hogy nem mondta el világosan miről van szó. Világos, nagyon is az! Elénk tárta az életet és a halált.

 • 122. Mózes MTörv 31-34 (2008. 08. 20.)

  Mózes éneke, áldása és halála – az Úr szolgája.

 • 123. Isten szava Józsuéhoz Józs 1-3 (2008. 08. 21.)

  Ezt a beszédet minden vezetőnek ismernie kellene!

 • 124. Jerikó Józs 4-7 (2008. 08. 22.)

  Miért pont egy parázna nő hisz az Úrban?

 • 125. Józsue nem mulasztott Józs 8-11 (2008. 08. 23.)

  Jó kis hadvezér, aki pontosan betartotta a szavakat (Józs 11,15)

 • 126. Nem megszerzett föld Józs 12-14 (2008. 08. 24.)

  Érdekes részek…

 • 127. Földosztás Józs 15-18 (2008. 08. 25.)

  Miért van ez leírva?

 • 128. Föld- és várososztás Józs 19-22 (2008. 08. 26.)

  Megtaláltam a megoldást.

 • 129. A lényeg Józs 23-24; Bír 1 (2008. 08. 27.)

  A lényeg, hogy szeressétek az Urat

 • 130. Küzdelem újra Bír 2-5 (2008. 08. 28.)

  Mert nem adtuk tovább a gyerekeinknek a hitünket, ezzel felbomlott a szövetség.

 • 131. Gedeon Bír 6-8 (2008. 08. 29.)

  Aki egyértelműen nem a maga erejében bízott.

 • 132. Izrael első királya Bír 9-12 (2008. 08. 30.)

  Elég szégyenletes… nem Saulról van szó.

 • 133. Sámson, Sámson Bír 13-16 (2008. 08. 31.)

  A hős és vitéz férfi, aki nadrágjában hordta a fejét.

 • 134. Gibea, Sin City Bír 17-19 (2008. 09. 01.)

  A bűn városa.

 • 135. Benjaminnak annyi Bír 20-21; Rút 1-2 (2008. 09. 02.)

  Testvérháború: Előbb megbosszulják, aztán gondolkodnak, hogyan mentsék meg. Nagyon logikus. Csak közben egy néhányan meghaltak.

 • 136. Gaz papok Rút 3-4; 1Sám 1-2 (2008. 09. 03.)

  Nem törődtek az Úrral (1Sám 2,12), tehát: Béliál, nők (1Sám 2,22), hatalommal való visszaélés…

 • 137. Héli 1Sám 3-5 (2008. 09. 04.)

  Szigorú.

 • 138. 2S 1Sám 6-9 (2008. 09. 05.)

  Sámuel, Saul, királyság

 • 139. Felkent 1Sám 10-13 (2008. 09. 06.)

  Saul, a fellobbanó kenet

 • 140. Saul lejtmenetben 1Sám 14-16 (2008. 09. 07.)

  Érkezik Dávid

 • 141. A fiatal Dávid 1Sám 17-20 (2008. 09. 08.)

  Vörös és szép külsejű

 • 142. Dávid, Robin Hood 1Sám 21-24 (2008. 09. 09.)

  Menekülésben van, még éretlen.

 • 143. Filiszteus Dávid 1Sám 25-27 (2008. 09. 10.)

  Az ellenség szolgálatában is.

 • 144. Saul vége 1Sám 28-31 (2008. 09. 11.)

  Dávid megérett

 • 145. Dávid, a legális király 2Sám 1-3 (2008. 09. 12.)

  Hogyan lesz Júda fejedelméből Izrael királya. Nem is ment az olyan simán.

 • 146. A dávidi ígéret 2Sám 4-7 (2008. 09. 13.)

  Dávid dicsőséges oldala

 • 147. Harcok és áldozatok 2Sám 8-11 (2008. 09. 14.)

  Győzelmek a harctéren, veszteségek otthon.

 • 148. Sok feleség, sok fiú, sok versengés 2Sám 12-14 (2008. 09. 15.)

  Mi lett volna, ha csak egy felesége van ennek a Dávidnak?

 • 149. Absalom a király 2Sám 15-18 (2008. 09. 16.)

  Nem jött össze. Aki okos volt, az rájött az elején.

 • 150. Dávid rossz apa 2Sám 19-22 (2008. 09. 17.)

  Szerintem a szent író is megütközik Dávidon

 • 151. Dávid öszvérén vonul be a király 2Sám 23-24; 1Kir 1 (2008. 09. 18.)

  Hát ezt nem tudtam, pedig igazán…

 • 152. Halló szív, mely meg tud különböztetni 1Kir 2-5 (2008. 09. 19.)

  Dávid után jön Salamon. Hatalomban és okosságban több, hitben kevesebb. Mi számít?

 • 153. Hová lett a sátor? 1Kir 6-9 (2008. 09. 20.)

  Salamon felépítette a templomot, a sátor meg szőrén-szálán eltűnt.

 • 154. Isten dönt 1Kir 10-12 (2008. 09. 21.)

  Úgy tűnik néha önmaga ígérete sem gát.

 • 155. Testvérháború, dinasztiaváltás 1Kir 13-16 (2008. 09. 22.)

  A kontraszt, ami Dávid és Salamon után jött szörnyű. Szörnyű olvasni is. De Isten nem szívbajos. Megbízik az emberben, de az emberi (királyi) hűtlenség szörnyű átok. A szerző már előre vetíti Joziját (1Kir 13,1) és a fogságot is (1Kir 14,15).

 • 156. Illés, a próféta 1Kir 17-19 (2008. 09. 23.)

  Ha JHWH az Isten, kövessétek őt, ha nem, hát ne kövessétek. Válasszatok!

 • 157. Prófétaság 1Kir 20-22; 2Kir 1 (2008. 09. 24.)

  Melyik próféta a hiteles, amikor verekszenek?

 • 158. Elizeus 2Kir 5-7 (2008. 09. 25.)

  Akár úgy is tűnik, hogy még jelentősebb Elizeus, mint Illés. De Illés hegyi áldozata volt a sorsfordító, ezt meg kell hagyni.

 • 159. Világgazdasági válság 2Kir 6-8 (2008. 09. 25.)

  Ostrom alatt

 • 160. Joás 2Kir 9-12 (2008. 09. 27.)

  A híres Jósába, vagy Jósábet

 • 161. Gyors váltásban 2Kir 13-16 (2008. 09. 28.)

  Jönnek a királyok, és az ítélet hangzik el róluk. Nem sok jó.

 • 162. Hiszkija 2Kir 17-19 (2008. 09. 29.)

  Megmenekültek

 • 163. A megtalált törvénykönyv 2Kir 20-23 (2008. 09. 30.)

  Nem csak a MTörv-t találta meg. Úgy tűnik nekem Jozija idejében alapvetően az egész Tórát találták meg (újra).

 • 164. Júda és Jeruzsálem 2Kir 24-25; Zsolt 73-74 (2008. 10. 01.)

  Tűzben, romban

 • 165. Isten szólítása Zsolt 75-77 (2008. 10. 02.)

  Üde zsoltárok

 • 166. Őszinték Zsolt 78-81 (2008. 10. 03.)

  Isten utat egyengetett nekünk. Nem is fordítva? Zsolt 80,10

 • 167. Rövid zsoltárok Zsolt 82-84 (2008. 10. 04.)

  A 84-es az tök jó.

 • 168. Egy gyönyörű imádság Zsolt 85-88 (2008. 10. 05.)

  85. zsoltár

 • 169. Ellentmondás Zsolt 89; Ám 1-3 (2008. 10. 06.)

  Egy ellentmondásos zsoltár és egy ellentmondást nem tűrő próféta.

 • 170. A zsoltározás bűn? Ám 4-6 (2008. 10. 07.)

  Van amikor a zsoltározás bűn! Nem én találtam ki: Ám 5,23

 • 171. לֹֽא־אֶהְיֶ֥ה לָכֶֽם Ám 7-9; Oz 1 (2008. 10. 08.)

  Nem vagyok nektek. A csipkebokor ellentéte.

 • 172. Elhagyott Egyház Oz 2-5 (2008. 10. 09.)

  Visszatérünk vagy szeretőink után járunk?

 • 173. Isten ismeretét Oz 6-8 (2008. 10. 10.)

  Mit akar Isten áldozatokat vagy azt, hogy szeressük őt? Oz 6,6

 • 174. Szent közötted Oz 9-12 (2008. 10. 11.)

  Isten, és nem ember – אֵ֤ל אָֽנֹכִי֙ וְלֹא־אִ֔ישׁ

 • 175. Elfáradt Isten Oz 13-14; Iz 1-2 (2008. 10. 12.)

  Akármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg. Iz 1,15

 • 176. Szőlőskert Iz 3-5 (2008. 10. 13.)

  Igaza van Izajásnak és Istennek. Mit többet várunk még Istentől?

 • 177. Meghatározó fejezetek Iz 6-9 (2008. 10. 14.)

  Két fontos prófécia is akadt mára.

 • 178. Erősség Lelke Iz 10-12 (2008. 10. 15.)

  Egy próféta, aki erővel, nem bátortalanul és bizonytalanul szól, aki nem ijed meg a saját hangjától.

 • 179. Haragos Iz 13-16 (2008. 10. 16.)

  Isten határozott.

 • 180. Bolond vagy? Iz 17-20 (2008. 10. 17.)

  Amikor az Úr tenne mások előtt bolonddá, akkor kikülönbözteted-e?

 • 181. Fenyegetések Iz 21-23 (2008. 10. 18.)

  Lehet rettegn

 • 182. Apokalipszis 1. Iz 24-27 (2008. 10. 19.)

  A történetileg első apokaliptikus jövendölés: Iz 24-27.

 • 183. Az írott ige léte Iz 28-31 (2008. 10. 20.)

  Na azt nem gondoltam volna, hogy csak azért van Szentírás (emberi szinten), mert nem hallgatták meg a prófétai szót.

 • 184. Az Úr bosszúja Iz 32-34 (2008. 10. 21.)

  Most a bosszú Sionért a lerombolói felett.

 • 185. Örömünnep, örömének Iz 35-38 (2008. 10. 22.)

  Ez volt a legnagyobb meglepetés. A rossz hírt hozó Izajás utolsó jövendölése csupa örömhír. Lehet hogy nem is ő mondta már?

 • 186. Mikeás Iz 39; Mik 1-3 (2008. 10. 23.)

  A próféta

 • 187. Igazságtalanság Mik 4-6 (2008. 10. 24.)

  Istennel szemben hűtlenség, emberrel szemben igazságtalanság. Ezek miatt lett elege Istennek. A többi „bűn” nem ilyen súlyos.

 • 188. Nem méltó nép Mik 7; Szof 1-3 (2008. 10. 25.)

  Nincs jó hír mára.

 • 189. Prófétai káröröm Náh 1-3; Hab 1 (2008. 10. 26.)

  A szabadulás hírnöke Náhum

 • 190. Prófétai életpálya Hab 2-3; Jer 1 (2008. 10. 27.)

  Úgy tűnik JHWH prófétájának lenne nem volt közkedvelt dolog Izraelben.

 • 191. Kedvelem ezt a prófétát Jer 3-5 (2008. 10. 28.)

  Nem kertel, bár fáj neki

 • 192. Az Úr igéje Jer 6-8. (2008. 10. 29.)

  Akihez Isten szól, és akit nem hallgatnak meg.

 • 193. Lelkem kedvese Jer 9-12 (2008. 10. 30.)

  Szomorú

 • 194. Júda, Júda Jer 13-16 (2008. 10. 31.)

  Izrael ellen nem beszélt ilyen keményen JHWH

 • 195. Fazekasmester Jer 17-19 (2008. 11. 01.)

  Ha úgy látja, hogy nem sikerült, akkor újrakezdi. Nem dobja ki. Na, ilyen Isten. Ezért van nekünk üdvösségünk.

 • 196. Hamis próféták Jer 20-23 (2008. 11. 02.)

  Jeremiás a hamis prófétákról. Érdekes, mert őt meg azok tartották hamisnak. Nem könnyű ügy.

 • 197. Jeruzsálem átok Jer 24-27 (2008. 11. 03.)

  Mikeás megmentette Jeremiást

 • 198. Ellenlábasok Jer 28-30 (2008. 11. 04.)

  Miről lehet megismerni egy próféta igazvoltát? Többségi elven, vigasztalás, békétlenség elvén. Jeremiást így elítélték volna ma is…

 • 199. Vigasztaló Jeremiás Jer 31-34 (2008. 11. 05.)

  Na, nem mindig csak átok átok hátán.

 • 200. Igaz prófécia? Jer 35-38 (2008. 11. 06.)

  Újra néhány szempont az igaz próféciához. Szegény Jeremiás, elöl járt.

 • 201. A nem szent maradék Jer 39-41 (2008. 11. 07.)

  Elég félelmetesen haladnak az otthon maradtak az önmegsemmisítés felé.

 • 202. Jeremiásnak annyi Jer 42-45 (2008. 11. 08.)

  Neki végképp befellegzett. Egyiptomban nem csak nem hallgatnak rá, hanem kifejezetten ellene fordulnak és tudatosan elhagyják az Urat is.

 • 203. Nem teljesedett be Jer 46-48 (2008. 11. 09.)

  Egy prófécia Jeremiástól, ami nem teljesedett be, nem valósult meg teljesen?

 • 204. Megtorlás Jer 49-52 (2008. 11. 10.)

  Azok ellen, akik elpusztították az Úr templomát (az Úr akaratából)

 • 205. Nem vidámabb Ez 1-4 (2008. 11. 11.)

  Nem lett vidámabb, mint Jeremiás

 • 206. Rossz hír Ez 5-7 (2008. 11. 12.)

  Rossz hír rossz hír után: kard, döghalál, éhínség…

 • 207. Látomás Ez 8-11 (2008. 11. 13.)

  Nem egy felemelő látomás

 • 208. Jaj, hamis próféták Ez 12-15 (2008. 11. 14.)

  Isten kijelenti, majd megcselekszi.

 • 209. Én adom és ti is szerezzétek! Ez 16-18 (2008. 11. 15.)

  A mai nap egy kincsesbánya Ezekielnél: egy gyönyörű és kíméletlen pöröly, egy nem eltúlzú büntetésű Isten, aki csak a vétkest engedi bűnhődni a körülötte élőket nem, mert nem akarja a vétkes halálát, hanem a megtérését, hogy éljen. Szép és igaz igék.

 • 210. Legkiválóbb Ez 19-22 (2008. 11. 16.)

  A legkiválóbb a legértéktelenebb (salak) kezében…

 • 211. Ohola és Oholiba Ez 23-26 (2008. 11. 17.)

  A más isten imádása még hagyján, de egyszerre tisztelni bálványt és az Urat, az nagy baj. Tanulhatna ebből a sok szinkretista keresztény.

 • 212. Egyiptomnak és Tirusznak jaj Ez 27-29 (2008. 11. 18.)

  Ezek tök komoly fenyegetések. És be is következtek.

 • 213. Egyiptom felfuvalkodott Ez 30-33 (2008. 11. 19.)

  JHWH támaszt egy erősebbet és kész, hiába remélsz az erősben (helyette).

 • 214. Szép és igaz Ez 34-36 (2008. 11. 20.)

  Ezékiel nem csak jajongást tudott Isten nevében hirdetni :-)

 • 215. Csontvázmező Ez 37-40 (2008. 11. 21.)

  A lemészároltak kelnek fel, nem csak egyszerű holtak.

 • 216. Látomás a templomról Ez 41-44 (2008. 11. 22.)

  Csak nem tudom megérteni, hogy miért van ez leírva…

 • 217. Újraalapítás Ez 45-47 (2008. 11. 23.)

  A 2. generáció kicsit egyszerűbb, idealisztikusabb és szegényebb

 • 218. Jó és rossz Isten szájából? Ez 48; Siral 1-3 (2008. 11. 24.)

  Ez nagyon durva helyzetkép, nagyon durva hitvallással: ne járjon így nép és ne kelljen így gondolkodnia. Innen látni, hogy milyen más a mi Jézusunk.

 • 219. Az ige hallgatása Siral 4-5; Bár 1-2 (2008. 11. 25.)

  Minden azon múlik, hogy hallgatunk-e az Úr szavára. Ez Báruk bűnbánati imájának lényege (Bár 1,15kk). Gellért, tanulj belőle!

 • 220. Bölcsesség Bár 3-5 (2008. 11. 26.)

  Úgy beszél a bölcsességről, mint szokás az Isten szaváról beszélni.

 • 221. Kíméletlen Bár 6; Iz 40-42 (2008. 11. 27.)

  Báruk levele kíméletlenül beszél a faragott istenektől. Nem tabu számára részletesen kivesézni ezt a témát. Jó!

 • 222. Jákob, Jesurun Iz 43-46 (2008. 11. 28.)

  Vigasztaló hang a pusztában

 • 223. Jézus Iz 47-49 (2008. 11. 29.)

  Olyan igék, melyek Jézusban teljesednek be.

 • 224. Az Úr szolgája Iz 50-53 (2008. 11. 30.)

  Az Úr szolgája sikert arat

 • 225. Isten esküje Iz 54-55; Ag 1 (2008. 12. 01.)

  Úgy esküszik meg Isten, hogy szereti a népét, mint ahogyan Noénak megesküdött az özönvíz felől. Ez igen!

 • 226. Jézus főpap Ag 2; Zak 1-3 (2008. 12. 02.)

  Aki szennyes ruhában áll Isten előtt és tiszta süveget kap.

 • 227. Gyémánt szív Zak 4-7 (2008. 12. 03.)

  Nem, nem. Ez nem az értékességére utal, hanem a keménységére.

 • 228. Bálványgyűjtemény Zak 8; Iz 56-57 (2008. 12. 04.)

  Durva, de ez a szó szerepel a Bibliában

 • 229. Az ígéretek legszebbike Iz 58-61 (2008. 12. 05.)

  Eljön a világosság = Jn 1 világossága

 • 230. Újjáteremtés Iz 62-65 (2008. 12. 06.)

  Allegorikusan vagy szó szerint? Azért nem vagyok én hülye.

 • 231. Pipa Iz 66; Mal 1-2 (2008. 12. 07.)

  Isten fel lehet idegesíteni?

 • 232. Királyság Mal 3; Abd 1; 1Krón 1-2 (2008. 12. 08.)

  Mely nem állt helyre.

 • 233. Névsorolvasás 1Krón 3-6 (2008. 12. 09.)

  Hogy senki ki ne maradjon

 • 234. Névsorolvasás 2. 1Krón 7-9 (2008. 12. 10.)

  Hogy senki se maradjon ki

 • 235. Hősök 1Krón 10-13 (2008. 12. 11.)

  Akik Dávid csapatában harcoltak.

 • 236. Az Úr ládája 1Krón 14-17 (2008. 12. 12.)

  Két ház, az Úré és Dávidé = az örökké álló utód háza

 • 237. Hadi sikerek 1Krón 18-20 (2008. 12. 13.)

  Az Úr vele volt, de meg is adta a tiszteletet neki.

 • 238. Népszámláló Dávid 1Krón 21-24 (2008. 12. 14.)

  Krónikás mindent megszámol, de Dávidnak ugyanezt felrója. Mi?

 • 239. A szervező Dávid 1Krón 25-27 (2008. 12. 15.)

  Létrehozni valamit

 • 240. Elveszett könyvek 1Krón 28-29; 2Krón 1-2 (2008. 12. 16.)

  Amelyek nem is kinyilatkoztatások. De akkor miért hivatkozik rájuk?

 • 241. Mória hegyén épült ház 2Krón 3-6 (2008. 12. 17.)

  Ezen a hegyen már más is történt Ábrahámmal és Izsákkal

 • 242. Sába 2Krón 7-9 (2008. 12. 18.)

  Salamon uralkodásának dicsőséges oldala. Salamonról rosszat nem mond a Krónikás (mint Dávidról).

 • 243. Gyors hatyatlás 2Krón 10-13 (2008. 12. 19.)

  Meghalt Mátyás, oda az igazság szindróma

 • 244. Szövetség megújítása 2Krón 14-17 (2008. 12. 20.)

  Ez nagyon szép, ahogy leírja a Krónikás.

 • 245. Izrael kontra Júda 2Krón 18-20 (2008. 12. 21.)

  Egyik még „hívő”, a másik már nem.

 • 246. Erőszakkal halt királyok 2Krón 21-24 (2008. 12. 22.)

  Na, beütött a mennykő. Kellett Áchábbal barátkozni! Testvérnek testvér, de milyen.

 • 247. Követni nem teljes szívvel 2Krón 25-28 (2008. 12. 23.)

  Éles szó. Hát, remélem rólam nem ilyet mond majd a mennyei krónika.

 • 248. Struktúra-reformer 2Krón 29-31 (2008. 12. 24.)

  Sokszor volt megújulás, helyreállítás – no, de úgy, hogy közben a törvényen is változtat vagy legalábbis alakítja, olyan nem sok

 • 249. Az utolsó hívő király 2Krón 32-35 (2008. 12. 25.)

  A nagy reformer, aki mégis úgy halt meg, hogy nem hallgatott az Úr szavára (Nékaó szájából szóló szavára) és nem ismerte fel, hogy hol vannak az ellenségek.

 • 250. 70 éves szombat 2Krón 36; Ezd 1-2 (2008. 12. 25.)

  Amikor nem volt Templom

 • 251. Templomépítés Ezd 3-6 (2008. 12. 27.)

  Állami segítséggel

 • 252. Államvallás Ezd 7-10 (2008. 12. 28.)

  Hoppá, ez bizony állami segítséggel erősített vallás. Amit a keresztények szemére vetnek, azt a zsidók már előtte megcsinálták, ráadásul úgy, hogy perzsa uralkodó nem lett zsidóvá.

 • 253. Építkezés Jeruzsálemben Neh 1-3 (2008. 12. 29.)

  Néppé válás

 • 254. Egy határozott vezető Neh 4-7 (2008. 12. 30.)

  Nehemiás istenfélő ember volt az tuti, a gazdagokat hogy megregulázza. Nem fér kétség hozzá: Izrael gazdagsága odaveszett, szegény a visszatelepült nép.

 • 255. A gyülekezet szövetségkötése Neh 8-11 (2008. 12. 31.)

  Újra megújítják a szövetséget, ezúttal már nem királyi parancsra, hanem önként, név zserint hitelesítve az okmányt.

 • 256. Szigorú rendeletek Neh 12-13; Zsolt 90 (2009. 01. 01.)

  Nem vacakol Nehemiás

 • 257. Imák Zsolt 91-94 (2009. 01. 02.)

  Fura imák. Az egyik, mintha nem lenne realista az igaz ember sorsa felől. A másik meg kissé vérszomjas :-)

 • 258. MA Zsolt 95-98 (2009. 01. 03.)

  Király az Úr, énekeljünk neki

 • 259. Híres zsoltárok Zsolt 99-101 (2009. 01. 04.)

  Ezeket mind jól ismerem, jók.

 • 260. Szépek is igazak Zsolt 102-105 (2009. 01. 05.)

  Ezek is igen csak ismerősek.

 • 261. Történelmi zsoltár Zsolt 106; Jo 1-2 (2009. 01. 06.)

  Ritkán van ilyen szép zsoltár, mely ennyire a történelmi tapasztalt hittel történő értelmezésére alapszik.

 • 262. Szamárháton a király Jo 3-4; Zak 9-10 (2009. 01. 07.)

  Miért szamárháton? Mert szegény!

 • 263 Királyság Zak 11-14 (2009. 01. 08.)

  Az Úr lesz az egyetlen és neve az egyetlen, és imádják a Királyt. Zakariás már látja Isten Országát, hogyan valósul meg. Noha még homályosan :-), mint minden más próféta.

 • 264. Fogságban hívő módon Dán 1-3 (2009. 01. 09.)

  Egyszerre két kort látott a szerző? Babilont és a szeleukiták korát?

 • 265. A bízó Dániel Dán 4-7 (2009. 01. 10.)

  Kegyelem által hitből…

 • 266. Előre látni Dán 8-11 (2009. 01. 11.)

  Hát, utólag írták, úgy tűnik. Egyszer csak megszakad az elbeszélése a történelemnek (Dán 11).

 • 267. Élő Isten Dán 12-14 (2009. 01. 12.)

  Dániel, aki zsidóvá teszi a királyokat :-)

 • 268. A remény imája Eszt 1-4 (2009. 01. 13.)

  Az ima, mely az Igére alapoz. Megtanulandó számomra így imádkozni.

 • 269. Népirtás lefújva Eszt 5-8 (2009. 01. 14.)

  Hú, ez forró volt.

 • 270. Bosszú Ezt 9-10; Jud 1 (2009. 01. 15.)

  Elmaradt a vérfürdő, ünnepeljük meg azzal, hogy mi rendezünk vérfürdőt. Ah, csak „parancsra cselekedtek”, a mózesi törvénytől nem állt ez messze. Vagy mégsem, kissé túlzásba vitték?

 • 271. Áhior Jud 2-5 (2009. 01. 15.)

  Egy „hívő” ammonita

 • 272. Isten szuverenitása Jud 6-8 (2009. 01. 17.)

  Isten nem ember, hogy kényszeríteni lehetne.

 • 273. Judit, a hízelgő Jud 9-12 (2009. 01. 18.)

  És kétszínű álnok kígyó :-)

 • 274. Judit győzelme Jud 13-16 (2009. 01. 19.)

  Ima, kegyelem, egy egy női szabadító dicsérete, akiben hiba nem volt!

 • 275. Megbánta Isten Jón 1-3 (2009. 01. 20.)

  Amikor Isten is meglepődik – vagy miért bánta meg a rosszat?

 • 276. Igaz ember Jón 4; Tób 1-3 (2009. 01. 21.)

  Aki betartotta a törvényt, sőt irgalmas volt, sőt úgy, hogy ebből kára lett: mindenét elveszítette.

 • 277. Isten angyala Tób 4-7 (2009. 01. 22.)

  Aki Azarja néven fut és teljesen ember. Hát, ezt még kell emészteni. A hagyományos anygaltanba nem nagyon fér bele :-).

 • 278. Házasság Tób 8-10 (2009. 01. 23.)

  Szép-szép tanmese, azt hiszem. De igaz.

 • 279. Áldások és imák Tób 11-14 (2009. 01. 24.)

  Minden helyzetben Istenhez fordultak és áldották őt.

 • 280 Oroszlán és kalapács 1Makk 1-4 (2009. 01. 25.)

  Ezek új idők, egészen más, mint eddig.

 • 281. Hadjárat hadjárat után 1Makk 5-7 (2009. 01. 26.)

  Elkeseredett harc dúl

 • 282. Szövetség a rómaiakkal! 1Makk 8-11 (2009. 01. 27.)

  A demokrácia (ill. királynélküliség) és egy nemzeti HŐS dicsérete

 • 283. Spárta ROKON 1Makk 12-15 (2009. 01. 28.)

  Felváltva az egyik uralkodói ház a másik után. Melyikkel legyél jóban? Nem is könnyű helyzet! Ezek a szűnni nem akaró háborúk a hatalomért olyan nyomasztók.

 • 284. 2 Makkabeus 1Makk 16; 2Makk 1-2 (2009. 01. 29.)

  Ez valami más lesz, mint a hősök elbeszélése.

 • 285. Vértanúk 2Makk 3-6 (2009. 01. 30.)

  Vének, akik az életüket adják a hitükért, népükért.

 • 286. 7 ifjú és egy anya 2Makk 7-9 (2009. 01. 31.)

  Ez nem semmi. Ha nem lenne leírva, azt mondanám ez nem lehetséges, hogy hittel kibírható egy anyának és testvéreknek.

 • 287. Nem feleslegesek a Makkabeus könyvek 2Makk 10-13 (2009. 02. 01.)

  Halottakért végzett imádság, hogy bűneikből megszabaduljanak.

 • 288. Harcolni és imádkozni egyszerre 2Makk 14-15; Péld 1-2 (2009. 02. 02.)

  Ez a 2Makk 15,26 csúcs!

 • 289. Kincsesbánya Péld 3-5 (2009. 02. 03.)

  Annyi szép és fontos ige van itt, mint Dél-Afrikában a gyémánt.

 • 290. A bölcsesség Isten Igéje Péld 6-9 (2009. 02. 04.)

  Nem ontológiailag értem :), hanem a bölcsesség maga a Szentírás szavai

 • 291. Életbölcsességek tárháza Péld 10-13 (2009. 02. 05.)

  Mindenfajta élethelyzetre sok-sok apró tanítás, pl. a vezetőkre, nőkre, pénzre.

 • 292. A hívő irgalmas! Péld 14-16 (2009. 02. 06.)

  Egy alaptanítás, amelyet most fedeztem fel. Jó, nagyon jó!

 • 293. Kezesség nem tanácsolt Péld 17-20 (2009. 02. 07.)

  A bölcsesség szerint a kezesség nem javallott, de nekem van egy kezesem.

 • 294. Kölcsön felvétel Péld 21-24 (2009. 02. 08.)

  Ahogy a kezességet elítéli úgy a kölcsönfelvételt is.

 • 295. Egymásért felelünk Péld 25-27 (2009. 02. 09.)

  Itt a szép ószövetségi párhuzam a jézusi tanításnak: egymásért vagyunk felelősek.

 • 296. A jó nő titkai Péld 28-31 (2009. 02. 10.)

  Ezek az arabok (?) sokat tudnak az igazi nőkről

 • 297. Az istenfélelem oka Jób 1-3 (2009. 02. 11.)

  Ha ok nélkül hiszünk, az jó?

 • 298. Igaz ember Jób 4-7 (2009. 02. 12.)

  Lehet-e igaz ember, Elifáz

 • 299. Nagy vita Jób 8-11 (2009. 02. 13.)

  Elindult a nagy vita…

 • 300. Jób érvelése Jób 12-14 (2009. 02. 14.)

  Megvédi magát

 • 301. Bűn és igazság Jób 15-18 (2009. 02. 15.)

  Nagyjából arról megy a vita, amiért később az áteredő bűn tanítsa megjelent

 • 302. Jób reménye Jób 19-22 (2009. 02. 16.)

  Meglepő fordulat

 • 303. Mit mond Isten nekem? Jób 23-25 (2009. 02. 17.)

  Lehet, hogy túlhaladott Jób álláspontja, de a keresése igaz.

 • 304. Krisztusra tekintve Jób 26-29 (2009. 02. 17.)

  Jób Jézusra várt. A kérdései Jézusra mutatnak.

 • 305. Újabb partner Jób 30-33 (2009. 02. 19.)

  Jób megvédte igazságát a hárommal szemben. Jön egy fiatalabb.

 • 306. Éliú beszédei Jób 34-36 (2009. 02. 20.)

  Fogd be a szádat.

 • 307. Isten is megszólal Jób 37-40 (2009. 02. 21.)

  Végül Isten maga szólal meg.

 • 308. Találkozási pont Jób 41-42; Én 1 (2009. 02. 22.)

  És meggyőzetés

 • 309. Szerelem dala Én 2-5 (2009. 02. 23.)

  Hát, ezt elég konkrétan kell érteni.

 • 310. Szenvedély Én 6-8; Préd 1 (2009. 02. 24.)

  Nincs itt mit félreérteni.

 • 311. Hiányzik Krisztus Préd 2-4 (2009. 02. 25.)

  Nem csak próféták, a bölcsek is Krisztusra mutatnak.

 • 312. Pesszimista hívő Préd 5-8 (2009. 02. 26.)

  Nagy bölcsességgel és üdvtörténeti konklúzióval

 • 313. Prédikátori pesszimizmus Préd 9-12 (2009. 02. 27.)

  Alapvetően pesszimista, de nem lett nihilista

 • 314. Kincsesbánya Sir 1-3 (2009. 02. 28.)

  Soha nem értettem, hogy hogyan zárhatták ki a protestáns testvérek ezt a könyvet a Bibliából. Bizonyára nem olvasták el, mielőtt szavaztak róla.

 • 315. Igaz és értékes Sir 4-7 (2009. 03. 01.)

  Tényleg nagyon értékes ez a könyv. Még akkor is, ha pont ellentétes a Prédikátor felfogásával abban, hogy a bölcsességet nem tartja hiábavalóságnak :-)

 • 316. Jézus bölcsebb Sir 8-11 (2009. 03. 02.)

  Sok jó mondás és tanács van benne, de Jézus néhányban mást mondott.

 • 317. Időleges bölcsesség Sir 12-14 (2009. 03. 03.)

  Nem mind fénylik

 • 318. Türelem, irgalom Sir 15-18 (2009. 03. 04.)

  Más népek felett királyok állnak, de Izrael az Úr örökrésze. Ez az Isten Országa :-)

 • 319. Mt 18 alap Sir 19-21 (2009. 03. 05.)

  Sohasem gondoltam volna, hogy megtalálom az Ószövetségben a Mt 18 jézusi tanítás alapját.

 • 320. Szent korszak Sir 22-25 (2009. 03. 06.)

  Ezt már én is nagyon várom. Csak kérdés, hogy a szent szerző mire gondol… lehet, hogy már elmúlt?

 • 321. Megbocsátásról Sir 26-29 (2009. 03. 07.)

  A kölcsönös megbocsátásról tanít, rajtad épp úgy könyörül majd Isten, ahogy te az embereken.

 • 322. Bor és vidámság? Sir 30-32 (2009. 03. 08.)

  Lehet, mert Isten teremtett, mégpedig, hogy élvezzük. Csak mértékletesen.

 • 323. Valóban bölcsesség Sir 33-36 (2009. 03. 09.)

  Hogy az egység hiányában végzett munka, valóban csak kidobott munka és nem marad hátra utána, csak a fáradtság, valóban nagyon igaz. Tanulni Isten igéjéből mindig lehet. Most éppen életbölcsességet.

 • 324. Orvost is Sir 37-40 (2009. 03. 10.)

  Na igen, a dokik és az hit nem áll ellentétben egymással

 • 325. Nagy bölcsesség:  a nő gond Sir 41-43 (2009. 03. 11.)

  Mármint az apának a lány :-)

 • 326. Isten szereti, amit alkotott Sir 44-47 (2009. 03. 12.)

  Újra megtaláltam a Bölcsesség könyvéből már ismerős hitvallás: Isten nem pusztítja el, amit alkotott, mert szeretetből alkotta.

 • 327. Illés benne van az Emmausz kurzusban? Sir 48–51 (2009. 03. 13.)

  Ha nincs, bele kell rakni. Egyszerűen olyan szépen beszél róla Ben Szíra.

 • 328. Nagy bölcsesség Bölcs 1-3 (2009. 03. 14.)

  Szó, ami szó, ezt a könyvet kár lett volna kihagyni a kánonból. A Sírák fia könyvénél sokkal tömörebb és lényegeset tartalmaz.

 • 329. A bölcsesség Lelke Bölcs 4-7 (2009. 03. 15.)

  Hú, ez nagyon szép. Ezt a krisztológiai vitákban azt hiszem Krisztusra vonatkoztatták, de talán magára a Lélekre jobban értelmezhető.

 • 330. Evangélium Salamon szerint Bölcs 8-11 (2009. 03. 16.)

  Ez a rész az egyik legszebb mondata az Ószövetségnek.

 • 331. Bölcs Salamon Bölcs 12-14 (2009. 03. 17.)

  El kell ismerni, ez a Salamon, vagy akárki is írta a nevében, tényleg okos volt. És ha még azt is mondta, hogy ez Isten adománya, nem a sajátja, akkor elismerés neki!

 • 332. Az Ige ereje Bölcs 15-18 (2009. 03. 18.)

  Több szakaszban is Isten Szava erejéről olvastam

 • 333. Isten irgalma Bölcs 19; Zsolt 107-108 (2009. 03. 19.)

  Ez van.

 • 334. Rágalom Zsolt 109-112 (2009. 03. 20.)

  És kezelése ószövetségi módra.

 • 335. Szabadulásom kelyhe Zsolt 113-116 (2009. 03. 21.)

  Amit felemelünk, nem más mint a Jn 6,51-es kehely

 • 336. A hosszú zsoltár :-) Zsolt 117-119 (2009. 03. 22.)

  Inkább szebb, mint hosszú, mert „irgalma örökkévaló”.

 • 337. A rövidek Zsolt 120-123 (2009. 03. 23.)

  4 rövid zsoltár egymás után a hosszú után :-), mulatságos szerkesztés

 • 338. Ismertek Zsolt 124-127 (2009. 03. 24.)

  Ezek olyan kedvencek, sokat szoktuk őket imádkozni

 • 339. Dalok Zsolt 128-130 (2009. 03. 25.)

  Az előzőek között is voltak olyanok, amelyeket ismerek megzenésítve, a maiak között is.

 • 340. Zarándok énekek Zsolt 131-134 (2009. 03. 26.)

  Az ima módjáról

 • 341. Emlékezés Zsolt 135-138 (2009. 03. 27.)

  Izraelnek van miért dicsérni az Urat. Vajon mi miért nem írunk ilyen típusú zsoltárokat az Egyház történelme alapján?

 • 342. Az első Zsolt 139-141 (2009. 03. 28.)

  Ez volt az első zsoltár, amit megtérésem után megjegyeztem.

 • 343. Elhagyva Zsolt 142-145 (2009. 03. 29.)

  Nem csak Dávid érezte így magát.

 • 344. Dicsőítők Zsolt 146-148 (2009. 03. 30.)

  A legmagasztosabb dicsőítő zsoltárok.

 • 345. Evangélium Zsolt 149-150; Mk 1-2 (2009. 03. 31.)

  Az első evangélium kezdete. Felvillanyoz. Próbálom úgy olvasni, mint az elsőt.

 • 346. Szeretem Mk 3-6 (2009. 04. 01.)

  Egyszerűen szeretem Márk evangéliumát.

 • 347. Éleződik a helyzet Mk 7-9 (2009. 04. 02.)

  Jézus megváltozik.

 • 348. Végkimenetel Mk 10-13 (2009. 04. 03.)

  Jeruzsálemben

 • 349. Meghalt de feltámadt Mk 14-16; 1Pt 1 (2009. 04. 04.)

  Úr Jézus – így fejezi be az evangéliumot Mk

 • 350. Ismeretlen 1Pt 2-4 (2009. 04. 05.)

  Meg kell vallanom, Péter levele eddig elég ismeretlen volt a számomra. Pedig, nagyon jó.

 • 351. Szentlélektől sugallva 1Pt 5; 2Pt 1-3 (2009. 04. 06.)

  Itt van a híres részlet, hogy „Isten szent emberei a Szentlélektől sugalmazva szóltak”.

 • 352. Ismeretlen és ismerős Júd 1; Jn 1-3 (2009. 04. 07.)

  János egészen más. Ő egyből szembesít azzal, hogy van, aki nem érti Jézus szavait (Nikodémus)

 • 353. Gazdag Jn 4-6 (2009. 04. 08.)

  János valóban nagy-nagyon gazdag tartalmában.

 • 354. Egyedi Jn 7-10 (2009. 04. 09.)

  Annyira egyedi János evangéliuma. Az asszony el nem ítélése zseniális.

 • 355. Iker, a forradalmár Jn 11-13 (2009. 04. 10.)

  „Halljunk meg mi is” – forradalmi gondolatok :-)

 • 356. Mi a bűn? Jn 14-17 (2009. 04. 11.)

  Ezért az igéért nagyon hálás vagyok.

 • 357. Jézus Jn 18-21 (2009. 04. 12.)

  Meghalt, feltámadt, megjelent

 • 358. Nem csak 1Jn 1-3 (2009. 04. 13.)

  Lényeges mondatok

 • 359. Tettekkel 1Jn 4-5; 2Jn; 3Jn (2009. 04. 14.)

  Tényleg vannak olyanok, akik szeretik hangsúlyozni, hogy milyen jó kapcsolatban vannak Istennel, de az emberi kapcsolataik olyan ellentmondásosak…

 • 360. Kedvenc látomásom (Jn 4) Jel 1-4 (2009. 04. 15.)

  Ez az a látomás, amit a Pál kurzusban kibontunk az üdvterv témában.

 • 361. Méltó a Bárány Jel 5-7 (2009. 04. 16.)

  A legszebb doxológiák

 • 362. Üröm Jel 8-11 (2009. 04. 17.)

  Ezek a csúnya részletek

 • 363. Örök Jel 12-15 (2009. 04. 18.)

  Gyönyörű, az evangélium nem változik!

 • 364. Nagy Babilon és a pénz Jel 16-18 (2009. 04. 19.)

  Kereskedők háromszor is említve, nem igazán pozitív szemmel

 • 365. Győzelem! Jel 19-22 (2009. 04. 20.)

  A végső szó