Ugrás a tartalomra

Halld napló

Halld

A Biblia olvasó naplóm: 365 nap alatt a teljes Bibliát ebben a sorrendben. Csak olyan félkomoly jegyzetek magamnak és mások bátorítására, hogy hallgassák csak Isten Szavát.

Mottóm: „Legyen nála és olvasgassa élete minden napján.” (MTörv 17,19)

1. Illés Lk 1-4 (2008. 04. 21.)
Az ujjongó próféta?
2. Jézus a provokátor Lk 5-7 (2008. 04. 22.)
Helyes-e olyan helyzetben is hirdetni Isten népe között az evangéliumot, amikor számítani lehet arra, hogy ezzel botrányt okozol?
3. Szerény Jézus? Lk 8-11 (2008. 04. 23.)
Szerény = aki magát kevesebbre értékeli, mint ami.
4. Nem viszonozható Lk 12-14 (2008. 04. 24.)
Szeretni azt, aki nem képes viszonozni – ez az igazi.
5. Kigúnyolták Lk 15-18 (2008. 04. 25.)
Hogyan reagálnak a farizeusok – vagyis az igazán vallásosak – arra, hogy nem lehet két Úr?
6. Sír Lk 19-22 (2008. 04. 26.)
Isten látogatása nekem mit fog jelenteni? Engem is siratni fog?
7. Lebénultak Lk 23-24; ApCsel 1 (2008. 04. 27.)
Amikor tenni, cselekedni kell.
8. (Ön)gyilkos Isten? ApCsel 2-5 (2008. 04. 28.)
Nehéz Isten tervét felfogni, Pál később titoknak nevezi, mely lelepleztetett. De Isten terve akkor is grandiózus, ha nekünk jobb, kíméletesebb ötleteink lettek volna.
9. Tabíta ApCsel 6-9 (2008. 04. 29.)
Péter, azt tetted, amit Jézus.
10. Azt mondta a Lélek ApCsel 10-12 (2008. 04. 30.)
Vonz, amikor a Lélek vezetése élő és egyértelmű.
11. Isteni vagy saját (rossz) döntés? ApCsel 13-16 (2008. 05. 01.)
Pálék miért nem látták be, hogy helytelen volt a pogányok görögökhöz is fordulniuk?
12. A sikertelen prédikációk ApCsel 17-20 (2008. 05. 02.)
Ateistából Isten létét elismerő embert faragni még nem evangelizáció.
13. A főtanács előtt ApCsel 21-23 (2008. 05. 03.)
Csak utánunk – velünk – nélkülünk
14. Védelem alatt Rómáig ApCsel 24-27 (2008. 05. 04.)
Hiszek
15. Átkozott ApCsel 28; Gal 1-2 (2008. 05. 05.)
Mert Isten kegyelmét érvényteleníti.
16. Az Írás előre látta Gal 3-6 (2008. 05. 06.)
A törvény volt előbb vagy a hit? – ez itt a kérdés!
17. Az elragadtatás 1Tesz 1-4 (2008. 05. 07.)
Kell-e remélnem, hogy Jézus még életemben visszajön? Nem az a kérdés, hogy visszajön-e, hanem, hogy remélnem kell-e és e remény szerint élnem. Szerinted?
18. A válasz 1Tesz 5; 2Tesz 1-2 (2008. 05. 08.)
Ebből már sok félreértés támadt
19. Az alap 2Tessz 3; 1Kor 1-3 (2008. 05. 09.)
Az első evangelizációban van-e helye bölcselkedő, filozófiai indoklásoknak, bevezetőknek?
20. Apostol=salak 1Kor 4-7 (2008. 05. 10.)
No comment az apostoli életmódról
21. istenek és démonok 1Kor 8-10 (2008. 05. 11.)
Divatos, toleráns keresztények igyekszenek eltüntetni a krisztusi hitből a rázós, más vallásokat kompromittáló részeket, mint pl. azt, hogy a bálványok démonok. Inkább tagadjuk le az angyalok létét is, csakhogy a démonokat is eltüntessük.
22. Karizma, szolgálat, tehetség 1Kor 11-14 (2008. 05. 12.)
Szentírás vs. karizmatikus hagyomány
23. Az Ige meghamisítói 1Kor 15-16; 2Kor 1-2 (2008. 05. 13.)
Nem leszek hamisító.
24. Nyíltság, azaz παρρησίᾳ 2Kor 3-5 (2008. 05. 14.)
Hogyan hirdetjük mi az evangéliumot? Félve, szégyellve, bátortalanul?
25. Ámítók 2Kor 6-9 (2008. 05. 15.)
Csak nem Pált is azzal vádolták, hogy csábít és manipulál?
26. Más Krisztus 2Kor 10-12 (2008. 05. 16.)
Heppem lett ez a téma.
27. Az én evangéliumom 2Kor 13; Róm 1-3 (2008. 05. 17.)
Nem bizonytalan próbálkozás ez. Egyszerűen tekintélye van a szavaknak, ahogy elkezdi a Római levelet.
28. Az evangélium Róm 4-7 (2008. 05. 18.)
„Hitből, hogy az ígéret biztos legyen minden utód számára” (Róm 4,16)
29. Aki szeret minket Róm 8-10 (2008. 05. 19.)
Pál lelke a zsidók miatt fájt, nekem a saját népem miatt.
30. Krisztus-jelmez Róm 10-14 (2008. 05. 20.)
Színház?
31. Félelem és evangélium Róm 15-16; Fil 1-2 (2008. 05. 21.)
Hirdetni máshogy nem érdemes, mert az erőtlen. Pedig gyakran látni :-) máshol és közöttünk is.
32. A törvény a szemét Fil 3-4; Ef 1 (2008. 05. 22.)
A Filippi levél vallomása az evangéliumról olyan szép, mint a Római levél.
33. A biztonságos út Ef 2-5 (2008. 05. 23.)
Állítólag sok út van, pedig csak egy a biztonságos, amely valóban útnak nevezhető.
34. Megújulás Ef 6; Kol 1-3 (2008. 05. 24.)
Hányszor kell megújulni? Egyszer vagy többször? Régen azt hittem egyszer. Érdekes a Kol 3,10 fordítása.
35. Régi élet Kol 4; Filem 1; 1Tim 1 (2008. 05. 25.)
A régi éltünk is Isten nagyságát dicsérni, ha feltárnánk… miért titkoljuk?
36. Gyermekszülés által 1Tim 2–5 (2008. 05. 26.)
Szeretnék nő lenni, ha ilyen egyszerű üdvözülni! - a magyar fordítások szerint!
37. Ragadd meg! 1Tim 6; Tit 1-2 (2008. 05. 27.)
A szeretett fiaknak írt levelek jók!
38. Stafétaváltás Tit 3; 2Tim 1-3 (2008. 05. 28.)
A 2Tim az a levél, amely mindig megszólít, mintha én is Pál örökébe lépnék.
39. A próféták 2Tim 4; Mt 1-3 (2008. 05. 29.)
A felismerést segítő szavak, jóslatok, bátorítások. Hm? Hogyan is van ez?
40. 3 ige Mt 4-6 (2008. 05. 30.)
Néha olyan egyszerű lenne nem bonyolítani a dolgokat.
41. Belső és külső Mt 7-10 (2008. 05. 31.)
Jézusnak a szív számít.
42. Nagyobb Mt 11-14 (2008. 06. 01.)
A szombatnak márpedig ura. :-)
43. A botránykeltő Mt 15-17 (2008. 06. 02.)
Jézus, most akkor béke vagy kard? Vagy a béke nem mindenek felett van? Van magasabb érték is tőle? Mi az? Vagy kinek-kinek érdeme szerint?
44. Világos beszéd Mt 18-21 (2008. 06. 03.)
Nem dumál mellé. Nem utal, úgy beszél, hogy megértsék.
45. A biztos tanító Mt 22-25 (2008. 06. 04.)
Valóban megérdemli, hogy Tanítónknak nevezzük.
46. Golgota és utána Mt 26-28 (2008. 06. 05.)
A nők örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt. Milyen szép látvány, amikor valaki örömmel jó hírt hoz. Hogy örülünk már előre, amikor felfedezzük a jó hírt hozót.
47. A hatalmas Ige Zsid 1-4 (2008. 06. 06.)
Isten szava hatékony és hatalmas.
48. Főpap. De milyen! Zsid 5-8 (2008. 06. 07.)
Amikor önmagát feláldozta. (Zsid 7,27)
49. Egyszer Zsid 9-11 (2008. 06. 08.)
Nekem nagyon fekszik ez a főpap-áldozat-szentélymegnyitás szótériológiai paradigma.
50. Örök Zsid 12-13; Jak 1-2 (2008. 06. 09.)
Sokszor kérdeztem vallásos katolikus koromban: Jézus szövetsége miért örök. Nem lehet hogy majd lesz egy ennél is újabb? Most kaptam egy zseni választ.
51. Egy szív Jak 3-5 (2008. 06. 10.)
Egy-ügyű, egyszándékú, tiszta, átlátható, egyenes, őszinte, igaz szív.
52. Éjjel-nappal Zsolt 1-4 (2008. 06. 11.)
Az imádságok könyve
53. Pajzs Zsolt 5-8 (2008. 06. 12.)
Ahogy Isten Igéje tanít őszintén imádkozni.
54. Ijedős mint a veréb Zsolt 9-11 (2008. 06. 13.)
A bátorság Istentől való, a Lélek műve.
55. Pusztulnak a szentek Zsolt 12-15 (2008. 06. 14.)
Olyanok, akik bensőségesen és értelmükkel is az Úrnak különítették el magukat.
56. Búskomor vagy vidám? Zsolt 16-19 (2008. 06. 15.)
A valamire való szerezetes szomorú képet vág zsolozsma közben. Miért?
57. A Messiás zsoltárai Zsolt 20-22 (2008. 06. 16.)
Ujjongás és keserűség.
58. Az Úr pásztor Zsolt 23-26 (2008. 06. 17.)
Vigyáz rám és jót adott ma.
59. Sírás és vidámság Zsolt 27-30 (2008. 06. 18.)
Ugyanazon a napon köszönt be Isten jelenléte és vidámsága is.
60. Közvetlen Zsolt 31-33 (2008. 06. 19.)
Tanulok imádkozni, egyszerűen viszonyulni.
61. Titkos gyűlések Zsolt 34-37 (2008. 06. 20.)
Amikor az imádság tanít.
62. Válasz nélkül Zsolt 38-40 (2008. 06. 21.)
2:1-hez
63. Jó és rossz Zsolt 41; Ter 1-3 (2008. 06. 22.)
Az élet fája és a jó és rossz tudás fája nem egy kaliber.
64. Akik „Istennel jártak” Ter 4-7 (2008. 06. 23.)
Hénok és Noé kéz a kézben Istennel. Hénokot el is vitte. No, ezek voltak a paradicsomi idők emberei, Isten örömei. Mi is ilyenek vagyunk, a Jézusban hívők?
65. A szövetség Ter 8-10 (2008. 06. 24.)
A szövetség újjáalkotás, új lehetőség.
66. Áldott Ábrám Ter 11-14 (2008. 06. 25.)
Megáldalak, áldott leszel, megáldom, áldanak, áldást nyer – hát eddig ilyen áldás sűrűség nem volt a Teremtés könyvében.
67. Szövetségek Ter 15-18 (2008. 06. 26.)
Egy újabb jel: a körülmetélés
68. Ábrahám testvére Ter 19-21 (2008. 06. 27.)
Nem is mondott nagy valótlanságot Sáráról. De ezek még problematikusabbak így.
69. Ősatyák Ter 22-25 (2008. 06. 28.)
Az egyik rátermett, de hitetlen, a másik meg tétova, de hívő. Melyiket válasszam?
70. A lényeg Ter 26-29 (2008. 06. 29.)
A lényeg nem az ígéret, vagy az atya áldása, hanem az Úré.
71. Jákob Izrael Ter 30-32 (2008. 06. 30.)
Nem is volt annyira csaló, mint az hírlik róla.
72. A „12” első tette Ter 33-36 (2008. 07. 01.)
Legyilkolták a sógoruk nemzetségét. Békés nemzet, mi?
73. József eladva Ter 37-39 (2008. 07. 02.)
Az Isten és a papa kedvence. Eddig csak 2 vetekedett (Ézsau és Jákob, Izmael és Izsák). Durvul.
74. József sír Ter 40-43 (2008. 07. 03.)
Aki nem képes bosszút állni.
75. Tőkefelhalmozás Ter 44-47 (2008. 07. 04.)
József a fáraó bankára
76. Izrael pásztora Ter 48-50 (2008. 07. 05.)
Amikor a pásztor Pásztorának nevezi az istenét.
77. Új Mózes Kiv 1-4 (2008. 07. 06.)
Mózes hasonlít az igazira.
78. Isten barátja Kiv 5-8 (2008. 07. 07.)
Aki őszintén beszél Istennel. Bár az emberek előtt megjegyzi, hogy körülmetéletlen ajkú. Lehet, hogy Istennek nem a szép szavak számítanak, vagy a szépen formált mondatok? Lehet, hogy nem is kell hosszan beszélni Istennel?
79. 10+1 Kiv 9-11 (2008. 07. 08.)
Ennyi volt a jelek (≠csodák) száma
80. Páska Kiv 12-15 (2008. 07. 09.)
Egy menekülésben született szertartás.
81. Út a Sinaihoz Kiv 16-29 (2008. 07. 10.)
Csak 3× lázadtak fel a 40 nap alatt: 2× víz, 1× kaja miatt.
82. Szövetség könyve Kiv 20-22 (2008. 07. 11.)
Ezek érdekesek.
83. A szövetség vére Kiv 23-26 (2008. 07. 12.)
Meghinteni vérrel + szó: „Ez a szövetség vére…”
84. A papok Kiv 27-29 (2008. 07. 13.)
Úgy tűnik a ruha teszi a papokat… :-)
85. Játszani Kiv 30-33 (2008. 07. 14.)
Nem mindig üdvösséges cselekedet…
86. Szövetség sátra Kiv 34-37 (2008. 07. 15.)
A buzgó és bölcs szívű építők voltak.
87. Helyfoglalás Kiv 38-40 (2008. 07. 16.)
És az Úrnak tetszett a ház, melyet pontosan az útmutatása szerint építettek.
88. Az áldozat-gyár Lev 1-4 (2008. 07. 17.)
Akkor ez tényleg kellemes, kedves illat volt, hogy levágták és felégették az állatokat és a növényeket?
89. Konzervált liturgia Lev 5-8 (2008. 07. 18.)
Örülök, hogy az istentisztelet pontos és teljes részletekig való tárgyalása, meghatározása nincs benne az Újszövetségben.
90. Miért szent? Lev 9-11 (2008. 07. 19.)
Egyszerű, hogy miért legyünk szentek…
91. Tiszta és tisztátalan Lev 12-15 (2008. 07. 20.)
Ez tiszta szemrevételezős besorolás. De hol az orvoslás?
92. Tetkó? Lev 16-19 (2008. 07. 21.)
Nem, egy törvénytisztelőnek nincs tetkója!
93. A főpap vétke Lev 20-22 (2008. 07. 22.)
Megszívta, amikor Jézus miatt megszaggatta a ruháit.
94. Jóbel év Lev 23-26 (2008. 07. 23.)
Ha ezt ők megcsinálták, akkor a keresztények átvették volna tőlük, mert ez olyan jó. Lehet, hogy az a baj, hogy ők sem tartották. És az Úr kedves esztendeje csak Jézus ideje?
95. Üde imádság Lev 27; Zsolt 42-44 (2008. 07. 24.)
Jól esik.
96. Dicséretek Zsolt 45-47 (2008. 07. 25.)
Olvad a szív.
97. Igaz Zsolt 48-51 (2008. 07. 26.)
A dicséret áldozata az igaz tisztelet?
98. Zsoltárok Zsolt 52-54 (2008. 07. 27.)
Bízók
99. Zsoltárok Zsolt 55-58 (2008. 07. 28.)
Jézusra mutatók
100. Szuverén Zsolt 59-62 (2008. 07. 29.)
Isten, aki meghallgatja a dühös ember imáit is.
101. Vele lenni Zsolt 63-65 (2008. 07. 30.)
Akkor a papok kiváltsága volt, ma mindenkié.
102. Kútból Zsolt 66-69 (2008. 07. 31.)
Akár Jeremiás imája is lehetne a 69-es zsoltár.
103. Számok Zsolt 70-72; Szám 1 (2008. 08. 01.)
Nem véletlenül lett számok a könyv neve :-)
104. Letakart láda Szám 2-4 (2008. 08. 02.)
A papokon kívül soha senki nem látta a ládát, szállítás közben le kellett takarni.
105. Kézben Szám 5-8 (2008. 08. 03.)
A szövetség ládájának nem volt szekere. Kézben vitték.
106. Próféták Szám 9-12 (2008. 08. 04.)
Mózes: bárcsak mindenki prófétálna. Szám 11,29b
107. Bátrak Szám 13-15 (2008. 08. 05.)
Akik nem azt hangsúlyozzák, hogy „erősebbek nálunk”, hanem, hogy menni fog az Úrral. Na ilyen, akarok én is lenni.
108. Lázadások Szám 16-19 (2008. 08. 06.)
Az ilyenekbe tud egy vezető belepusztulni. Kóré, Dátán, Abiron igazi „gazfickó”, igazi vádló.
109. Mózes vétke Szám 20-22 (2008. 08. 07.)
Vicces rész is volt :-)
110. Fogor Szám 23-26 (2008. 08. 08.)
Paráználkodni és bálványt imádni összefonódott. Fineesz hőstette. A papoknak nem árt, ha rendelkeznek egy kis fizikai erővel, hentes múlttal és katonáskodási jártassággal. Fineesznek ez bejött.
111. Felajánlási naptár Szám 27-30 (2008. 08. 09.)
Ehhez nagyon gazdagnak kellett lenni, hogy teljesíteni lehessen. Vagy irreális, vagy tényleg ekkora Isten áldása.
112. Népirtás Szám 31-33 (2008. 08. 10.)
A fiatal csajok persze jöhetnek mellékfeleségnek.
113. Öröklődés Szám 34-36; MTörv 1 (2008. 08. 11.)
Akkor most mi az áteredő bűn?
114. Istent hallgató ember MTörv 2-5 (2008. 08. 12.)
A MTörv egyik leggyönyörűbb szakasza a 4 fejezet.
115. Szeretni Istent MTörv 6-8 (2008. 08. 13.)
Ő szeret és mi is szeretjük Őt – lassan kezd összeállni a kép
116. Szeretni az Urat MTörv 9-12 (2008. 08. 14.)
Féld, járj az útján, szeresd, szolgálj, tartsd meg…
117. A törvény MTörv 13-16 (2008. 08. 15.)
Melyhez nem szabad hozzátenni sem elvenni (MTörv 13,1). Szt. Pálnak volt elődje e tekintetben.
118. Legyen veled MTörv 17-19 (2008. 08. 16.)
Megtaláltam az egyik legszebb bibliaolvasós verset.
119. Aprólékos törvény MTörv 20-23 (2008. 08. 17.)
Egy csomó mindenre van jó és hasznos törvény.
120. Liturgikus hitvallás MTörv 24-26 (2008. 08. 18.)
Az imában a hitüket vallották meg és foglalták össze.
121. Áldások és átkok MTörv 27-30 (2008. 08. 19.)
Nincs kecmec, az életről van szó. Azzal nem lehet vádolni, hogy nem mondta el világosan miről van szó. Világos, nagyon is az! Elénk tárta az életet és a halált.
122. Mózes MTörv 31-34 (2008. 08. 20.)
Mózes éneke, áldása és halála – az Úr szolgája.
123. Isten szava Józsuéhoz Józs 1-3 (2008. 08. 21.)
Ezt a beszédet minden vezetőnek ismernie kellene!
124. Jerikó Józs 4-7 (2008. 08. 22.)
Miért pont egy parázna nő hisz az Úrban?
125. Józsue nem mulasztott Józs 8-11 (2008. 08. 23.)
Jó kis hadvezér, aki pontosan betartotta a szavakat (Józs 11,15)
126. Nem megszerzett föld Józs 12-14 (2008. 08. 24.)
Érdekes részek…
127. Földosztás Józs 15-18 (2008. 08. 25.)
Miért van ez leírva?
128. Föld- és várososztás Józs 19-22 (2008. 08. 26.)
Megtaláltam a megoldást.
129. A lényeg Józs 23-24; Bír 1 (2008. 08. 27.)
A lényeg, hogy szeressétek az Urat
130. Küzdelem újra Bír 2-5 (2008. 08. 28.)
Mert nem adtuk tovább a gyerekeinknek a hitünket, ezzel felbomlott a szövetség.
131. Gedeon Bír 6-8 (2008. 08. 29.)
Aki egyértelműen nem a maga erejében bízott.
132. Izrael első királya Bír 9-12 (2008. 08. 30.)
Elég szégyenletes… nem Saulról van szó.
133. Sámson, Sámson Bír 13-16 (2008. 08. 31.)
A hős és vitéz férfi, aki nadrágjában hordta a fejét.
134. Gibea, Sin City Bír 17-19 (2008. 09. 01.)
A bűn városa.
135. Benjaminnak annyi Bír 20-21; Rút 1-2 (2008. 09. 02.)
Testvérháború: Előbb megbosszulják, aztán gondolkodnak, hogyan mentsék meg. Nagyon logikus. Csak közben egy néhányan meghaltak.
136. Gaz papok Rút 3-4; 1Sám 1-2 (2008. 09. 03.)
Nem törődtek az Úrral (1Sám 2,12), tehát: Béliál, nők (1Sám 2,22), hatalommal való visszaélés…
137. Héli 1Sám 3-5 (2008. 09. 04.)
Szigorú.
138. 2S 1Sám 6-9 (2008. 09. 05.)
Sámuel, Saul, királyság
139. Felkent 1Sám 10-13 (2008. 09. 06.)
Saul, a fellobbanó kenet
140. Saul lejtmenetben 1Sám 14-16 (2008. 09. 07.)
Érkezik Dávid
141. A fiatal Dávid 1Sám 17-20 (2008. 09. 08.)
Vörös és szép külsejű
142. Dávid, Robin Hood 1Sám 21-24 (2008. 09. 09.)
Menekülésben van, még éretlen.
143. Filiszteus Dávid 1Sám 25-27 (2008. 09. 10.)
Az ellenség szolgálatában is.
144. Saul vége 1Sám 28-31 (2008. 09. 11.)
Dávid megérett
145. Dávid, a legális király 2Sám 1-3 (2008. 09. 12.)
Hogyan lesz Júda fejedelméből Izrael királya. Nem is ment az olyan simán.
146. A dávidi ígéret 2Sám 4-7 (2008. 09. 13.)
Dávid dicsőséges oldala
147. Harcok és áldozatok 2Sám 8-11 (2008. 09. 14.)
Győzelmek a harctéren, veszteségek otthon.
148. Sok feleség, sok fiú, sok versengés 2Sám 12-14 (2008. 09. 15.)
Mi lett volna, ha csak egy felesége van ennek a Dávidnak?
149. Absalom a király 2Sám 15-18 (2008. 09. 16.)
Nem jött össze. Aki okos volt, az rájött az elején.
150. Dávid rossz apa 2Sám 19-22 (2008. 09. 17.)
Szerintem a szent író is megütközik Dávidon
151. Dávid öszvérén vonul be a király 2Sám 23-24; 1Kir 1 (2008. 09. 18.)
Hát ezt nem tudtam, pedig igazán…
152. Halló szív, mely meg tud különböztetni 1Kir 2-5 (2008. 09. 19.)
Dávid után jön Salamon. Hatalomban és okosságban több, hitben kevesebb. Mi számít?
153. Hová lett a sátor? 1Kir 6-9 (2008. 09. 20.)
Salamon felépítette a templomot, a sátor meg szőrén-szálán eltűnt.
154. Isten dönt 1Kir 10-12 (2008. 09. 21.)
Úgy tűnik néha önmaga ígérete sem gát.
155. Testvérháború, dinasztiaváltás 1Kir 13-16 (2008. 09. 22.)
A kontraszt, ami Dávid és Salamon után jött szörnyű. Szörnyű olvasni is. De Isten nem szívbajos. Megbízik az emberben, de az emberi (királyi) hűtlenség szörnyű átok. A szerző már előre vetíti Joziját (1Kir 13,1) és a fogságot is (1Kir 14,15).
156. Illés, a próféta 1Kir 17-19 (2008. 09. 23.)
Ha JHWH az Isten, kövessétek őt, ha nem, hát ne kövessétek. Válasszatok!
157. Prófétaság 1Kir 20-22; 2Kir 1 (2008. 09. 24.)
Melyik próféta a hiteles, amikor verekszenek?
158. Elizeus 2Kir 5-7 (2008. 09. 25.)
Akár úgy is tűnik, hogy még jelentősebb Elizeus, mint Illés. De Illés hegyi áldozata volt a sorsfordító, ezt meg kell hagyni.
159. Világgazdasági válság 2Kir 6-8 (2008. 09. 25.)
Ostrom alatt
160. Joás 2Kir 9-12 (2008. 09. 27.)
A híres Jósába, vagy Jósábet
161. Gyors váltásban 2Kir 13-16 (2008. 09. 28.)
Jönnek a királyok, és az ítélet hangzik el róluk. Nem sok jó.
162. Hiszkija 2Kir 17-19 (2008. 09. 29.)
Megmenekültek
163. A megtalált törvénykönyv 2Kir 20-23 (2008. 09. 30.)
Nem csak a MTörv-t találta meg. Úgy tűnik nekem Jozija idejében alapvetően az egész Tórát találták meg (újra).
164. Júda és Jeruzsálem 2Kir 24-25; Zsolt 73-74 (2008. 10. 01.)
Tűzben, romban
165. Isten szólítása Zsolt 75-77 (2008. 10. 02.)
Üde zsoltárok
166. Őszinték Zsolt 78-81 (2008. 10. 03.)
Isten utat egyengetett nekünk. Nem is fordítva? Zsolt 80,10
167. Rövid zsoltárok Zsolt 82-84 (2008. 10. 04.)
A 84-es az tök jó.
168. Egy gyönyörű imádság Zsolt 85-88 (2008. 10. 05.)
85. zsoltár
169. Ellentmondás Zsolt 89; Ám 1-3 (2008. 10. 06.)
Egy ellentmondásos zsoltár és egy ellentmondást nem tűrő próféta.
170. A zsoltározás bűn? Ám 4-6 (2008. 10. 07.)
Van amikor a zsoltározás bűn! Nem én találtam ki: Ám 5,23
171. לֹֽא־אֶהְיֶ֥ה לָכֶֽם Ám 7-9; Oz 1 (2008. 10. 08.)
Nem vagyok nektek. A csipkebokor ellentéte.
172. Elhagyott Egyház Oz 2-5 (2008. 10. 09.)
Visszatérünk vagy szeretőink után járunk?
173. Isten ismeretét Oz 6-8 (2008. 10. 10.)
Mit akar Isten áldozatokat vagy azt, hogy szeressük őt? Oz 6,6
174. Szent közötted Oz 9-12 (2008. 10. 11.)
Isten, és nem ember – אֵ֤ל אָֽנֹכִי֙ וְלֹא־אִ֔ישׁ
175. Elfáradt Isten Oz 13-14; Iz 1-2 (2008. 10. 12.)
Akármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg. Iz 1,15
176. Szőlőskert Iz 3-5 (2008. 10. 13.)
Igaza van Izajásnak és Istennek. Mit többet várunk még Istentől?
177. Meghatározó fejezetek Iz 6-9 (2008. 10. 14.)
Két fontos prófécia is akadt mára.
178. Erősség Lelke Iz 10-12 (2008. 10. 15.)
Egy próféta, aki erővel, nem bátortalanul és bizonytalanul szól, aki nem ijed meg a saját hangjától.
179. Haragos Iz 13-16 (2008. 10. 16.)
Isten határozott.
180. Bolond vagy? Iz 17-20 (2008. 10. 17.)
Amikor az Úr tenne mások előtt bolonddá, akkor kikülönbözteted-e?
181. Fenyegetések Iz 21-23 (2008. 10. 18.)
Lehet rettegn
182. Apokalipszis 1. Iz 24-27 (2008. 10. 19.)
A történetileg első apokaliptikus jövendölés: Iz 24-27.
183. Az írott ige léte Iz 28-31 (2008. 10. 20.)
Na azt nem gondoltam volna, hogy csak azért van Szentírás (emberi szinten), mert nem hallgatták meg a prófétai szót.
184. Az Úr bosszúja Iz 32-34 (2008. 10. 21.)
Most a bosszú Sionért a lerombolói felett.
185. Örömünnep, örömének Iz 35-38 (2008. 10. 22.)
Ez volt a legnagyobb meglepetés. A rossz hírt hozó Izajás utolsó jövendölése csupa örömhír. Lehet hogy nem is ő mondta már?
186. Mikeás Iz 39; Mik 1-3 (2008. 10. 23.)
A próféta
187. Igazságtalanság Mik 4-6 (2008. 10. 24.)
Istennel szemben hűtlenség, emberrel szemben igazságtalanság. Ezek miatt lett elege Istennek. A többi „bűn” nem ilyen súlyos.
188. Nem méltó nép Mik 7; Szof 1-3 (2008. 10. 25.)
Nincs jó hír mára.
189. Prófétai káröröm Náh 1-3; Hab 1 (2008. 10. 26.)
A szabadulás hírnöke Náhum
190. Prófétai életpálya Hab 2-3; Jer 1 (2008. 10. 27.)
Úgy tűnik JHWH prófétájának lenne nem volt közkedvelt dolog Izraelben.
191. Kedvelem ezt a prófétát Jer 3-5 (2008. 10. 28.)
Nem kertel, bár fáj neki
192. Az Úr igéje Jer 6-8. (2008. 10. 29.)
Akihez Isten szól, és akit nem hallgatnak meg.
193. Lelkem kedvese Jer 9-12 (2008. 10. 30.)
Szomorú
194. Júda, Júda Jer 13-16 (2008. 10. 31.)
Izrael ellen nem beszélt ilyen keményen JHWH
195. Fazekasmester Jer 17-19 (2008. 11. 01.)
Ha úgy látja, hogy nem sikerült, akkor újrakezdi. Nem dobja ki. Na, ilyen Isten. Ezért van nekünk üdvösségünk.
196. Hamis próféták Jer 20-23 (2008. 11. 02.)
Jeremiás a hamis prófétákról. Érdekes, mert őt meg azok tartották hamisnak. Nem könnyű ügy.
197. Jeruzsálem átok Jer 24-27 (2008. 11. 03.)
Mikeás megmentette Jeremiást
198. Ellenlábasok Jer 28-30 (2008. 11. 04.)
Miről lehet megismerni egy próféta igazvoltát? Többségi elven, vigasztalás, békétlenség elvén. Jeremiást így elítélték volna ma is…
199. Vigasztaló Jeremiás Jer 31-34 (2008. 11. 05.)
Na, nem mindig csak átok átok hátán.
200. Igaz prófécia? Jer 35-38 (2008. 11. 06.)
Újra néhány szempont az igaz próféciához. Szegény Jeremiás, elöl járt.
201. A nem szent maradék Jer 39-41 (2008. 11. 07.)
Elég félelmetesen haladnak az otthon maradtak az önmegsemmisítés felé.
202. Jeremiásnak annyi Jer 42-45 (2008. 11. 08.)
Neki végképp befellegzett. Egyiptomban nem csak nem hallgatnak rá, hanem kifejezetten ellene fordulnak és tudatosan elhagyják az Urat is.
203. Nem teljesedett be Jer 46-48 (2008. 11. 09.)
Egy prófécia Jeremiástól, ami nem teljesedett be, nem valósult meg teljesen?
204. Megtorlás Jer 49-52 (2008. 11. 10.)
Azok ellen, akik elpusztították az Úr templomát (az Úr akaratából)
205. Nem vidámabb Ez 1-4 (2008. 11. 11.)
Nem lett vidámabb, mint Jeremiás
206. Rossz hír Ez 5-7 (2008. 11. 12.)
Rossz hír rossz hír után: kard, döghalál, éhínség…
207. Látomás Ez 8-11 (2008. 11. 13.)
Nem egy felemelő látomás
208. Jaj, hamis próféták Ez 12-15 (2008. 11. 14.)
Isten kijelenti, majd megcselekszi.
209. Én adom és ti is szerezzétek! Ez 16-18 (2008. 11. 15.)
A mai nap egy kincsesbánya Ezekielnél: egy gyönyörű és kíméletlen pöröly, egy nem eltúlzú büntetésű Isten, aki csak a vétkest engedi bűnhődni a körülötte élőket nem, mert nem akarja a vétkes halálát, hanem a megtérését, hogy éljen. Szép és igaz igék.
210. Legkiválóbb Ez 19-22 (2008. 11. 16.)
A legkiválóbb a legértéktelenebb (salak) kezében…
211. Ohola és Oholiba Ez 23-26 (2008. 11. 17.)
A más isten imádása még hagyján, de egyszerre tisztelni bálványt és az Urat, az nagy baj. Tanulhatna ebből a sok szinkretista keresztény.
212. Egyiptomnak és Tirusznak jaj Ez 27-29 (2008. 11. 18.)
Ezek tök komoly fenyegetések. És be is következtek.
213. Egyiptom felfuvalkodott Ez 30-33 (2008. 11. 19.)
JHWH támaszt egy erősebbet és kész, hiába remélsz az erősben (helyette).
214. Szép és igaz Ez 34-36 (2008. 11. 20.)
Ezékiel nem csak jajongást tudott Isten nevében hirdetni :-)
215. Csontvázmező Ez 37-40 (2008. 11. 21.)
A lemészároltak kelnek fel, nem csak egyszerű holtak.
216. Látomás a templomról Ez 41-44 (2008. 11. 22.)
Csak nem tudom megérteni, hogy miért van ez leírva…
217. Újraalapítás Ez 45-47 (2008. 11. 23.)
A 2. generáció kicsit egyszerűbb, idealisztikusabb és szegényebb
218. Jó és rossz Isten szájából? Ez 48; Siral 1-3 (2008. 11. 24.)
Ez nagyon durva helyzetkép, nagyon durva hitvallással: ne járjon így nép és ne kelljen így gondolkodnia. Innen látni, hogy milyen más a mi Jézusunk.
219. Az ige hallgatása Siral 4-5; Bár 1-2 (2008. 11. 25.)
Minden azon múlik, hogy hallgatunk-e az Úr szavára. Ez Báruk bűnbánati imájának lényege (Bár 1,15kk). Gellért, tanulj belőle!
220. Bölcsesség Bár 3-5 (2008. 11. 26.)
Úgy beszél a bölcsességről, mint szokás az Isten szaváról beszélni.
221. Kíméletlen Bár 6; Iz 40-42 (2008. 11. 27.)
Báruk levele kíméletlenül beszél a faragott istenektől. Nem tabu számára részletesen kivesézni ezt a témát. Jó!
222. Jákob, Jesurun Iz 43-46 (2008. 11. 28.)
Vigasztaló hang a pusztában
223. Jézus Iz 47-49 (2008. 11. 29.)
Olyan igék, melyek Jézusban teljesednek be.
224. Az Úr szolgája Iz 50-53 (2008. 11. 30.)
Az Úr szolgája sikert arat
225. Isten esküje Iz 54-55; Ag 1 (2008. 12. 01.)
Úgy esküszik meg Isten, hogy szereti a népét, mint ahogyan Noénak megesküdött az özönvíz felől. Ez igen!
226. Jézus főpap Ag 2; Zak 1-3 (2008. 12. 02.)
Aki szennyes ruhában áll Isten előtt és tiszta süveget kap.
227. Gyémánt szív Zak 4-7 (2008. 12. 03.)
Nem, nem. Ez nem az értékességére utal, hanem a keménységére.
228. Bálványgyűjtemény Zak 8; Iz 56-57 (2008. 12. 04.)
Durva, de ez a szó szerepel a Bibliában
229. Az ígéretek legszebbike Iz 58-61 (2008. 12. 05.)
Eljön a világosság = Jn 1 világossága
230. Újjáteremtés Iz 62-65 (2008. 12. 06.)
Allegorikusan vagy szó szerint? Azért nem vagyok én hülye.
231. Pipa Iz 66; Mal 1-2 (2008. 12. 07.)
Isten fel lehet idegesíteni?
232. Királyság Mal 3; Abd 1; 1Krón 1-2 (2008. 12. 08.)
Mely nem állt helyre.
233. Névsorolvasás 1Krón 3-6 (2008. 12. 09.)
Hogy senki ki ne maradjon
234. Névsorolvasás 2. 1Krón 7-9 (2008. 12. 10.)
Hogy senki se maradjon ki
235. Hősök 1Krón 10-13 (2008. 12. 11.)
Akik Dávid csapatában harcoltak.
236. Az Úr ládája 1Krón 14-17 (2008. 12. 12.)
Két ház, az Úré és Dávidé = az örökké álló utód háza
237. Hadi sikerek 1Krón 18-20 (2008. 12. 13.)
Az Úr vele volt, de meg is adta a tiszteletet neki.
238. Népszámláló Dávid 1Krón 21-24 (2008. 12. 14.)
Krónikás mindent megszámol, de Dávidnak ugyanezt felrója. Mi?
239. A szervező Dávid 1Krón 25-27 (2008. 12. 15.)
Létrehozni valamit
240. Elveszett könyvek 1Krón 28-29; 2Krón 1-2 (2008. 12. 16.)
Amelyek nem is kinyilatkoztatások. De akkor miért hivatkozik rájuk?
241. Mória hegyén épült ház 2Krón 3-6 (2008. 12. 17.)
Ezen a hegyen már más is történt Ábrahámmal és Izsákkal
242. Sába 2Krón 7-9 (2008. 12. 18.)
Salamon uralkodásának dicsőséges oldala. Salamonról rosszat nem mond a Krónikás (mint Dávidról).
243. Gyors hatyatlás 2Krón 10-13 (2008. 12. 19.)
Meghalt Mátyás, oda az igazság szindróma
244. Szövetség megújítása 2Krón 14-17 (2008. 12. 20.)
Ez nagyon szép, ahogy leírja a Krónikás.
245. Izrael kontra Júda 2Krón 18-20 (2008. 12. 21.)
Egyik még „hívő”, a másik már nem.
246. Erőszakkal halt királyok 2Krón 21-24 (2008. 12. 22.)
Na, beütött a mennykő. Kellett Áchábbal barátkozni! Testvérnek testvér, de milyen.
247. Követni nem teljes szívvel 2Krón 25-28 (2008. 12. 23.)
Éles szó. Hát, remélem rólam nem ilyet mond majd a mennyei krónika.
248. Struktúra-reformer 2Krón 29-31 (2008. 12. 24.)
Sokszor volt megújulás, helyreállítás – no, de úgy, hogy közben a törvényen is változtat vagy legalábbis alakítja, olyan nem sok
249. Az utolsó hívő király 2Krón 32-35 (2008. 12. 25.)
A nagy reformer, aki mégis úgy halt meg, hogy nem hallgatott az Úr szavára (Nékaó szájából szóló szavára) és nem ismerte fel, hogy hol vannak az ellenségek.
250. 70 éves szombat 2Krón 36; Ezd 1-2 (2008. 12. 25.)
Amikor nem volt Templom
251. Templomépítés Ezd 3-6 (2008. 12. 27.)
Állami segítséggel
252. Államvallás Ezd 7-10 (2008. 12. 28.)
Hoppá, ez bizony állami segítséggel erősített vallás. Amit a keresztények szemére vetnek, azt a zsidók már előtte megcsinálták, ráadásul úgy, hogy perzsa uralkodó nem lett zsidóvá.
253. Építkezés Jeruzsálemben Neh 1-3 (2008. 12. 29.)
Néppé válás
254. Egy határozott vezető Neh 4-7 (2008. 12. 30.)
Nehemiás istenfélő ember volt az tuti, a gazdagokat hogy megregulázza. Nem fér kétség hozzá: Izrael gazdagsága odaveszett, szegény a visszatelepült nép.
255. A gyülekezet szövetségkötése Neh 8-11 (2008. 12. 31.)
Újra megújítják a szövetséget, ezúttal már nem királyi parancsra, hanem önként, név zserint hitelesítve az okmányt.
256. Szigorú rendeletek Neh 12-13; Zsolt 90 (2009. 01. 01.)
Nem vacakol Nehemiás
257. Imák Zsolt 91-94 (2009. 01. 02.)
Fura imák. Az egyik, mintha nem lenne realista az igaz ember sorsa felől. A másik meg kissé vérszomjas :-)
258. MA Zsolt 95-98 (2009. 01. 03.)
Király az Úr, énekeljünk neki
259. Híres zsoltárok Zsolt 99-101 (2009. 01. 04.)
Ezeket mind jól ismerem, jók.
260. Szépek is igazak Zsolt 102-105 (2009. 01. 05.)
Ezek is igen csak ismerősek.
261. Történelmi zsoltár Zsolt 106; Jo 1-2 (2009. 01. 06.)
Ritkán van ilyen szép zsoltár, mely ennyire a történelmi tapasztalt hittel történő értelmezésére alapszik.
262. Szamárháton a király Jo 3-4; Zak 9-10 (2009. 01. 07.)
Miért szamárháton? Mert szegény!
263 Királyság Zak 11-14 (2009. 01. 08.)
Az Úr lesz az egyetlen és neve az egyetlen, és imádják a Királyt. Zakariás már látja Isten Országát, hogyan valósul meg. Noha még homályosan :-), mint minden más próféta.
264. Fogságban hívő módon Dán 1-3 (2009. 01. 09.)
Egyszerre két kort látott a szerző? Babilont és a szeleukiták korát?
265. A bízó Dániel Dán 4-7 (2009. 01. 10.)
Kegyelem által hitből…
266. Előre látni Dán 8-11 (2009. 01. 11.)
Hát, utólag írták, úgy tűnik. Egyszer csak megszakad az elbeszélése a történelemnek (Dán 11).
267. Élő Isten Dán 12-14 (2009. 01. 12.)
Dániel, aki zsidóvá teszi a királyokat :-)
268. A remény imája Eszt 1-4 (2009. 01. 13.)
Az ima, mely az Igére alapoz. Megtanulandó számomra így imádkozni.
269. Népirtás lefújva Eszt 5-8 (2009. 01. 14.)
Hú, ez forró volt.
270. Bosszú Ezt 9-10; Jud 1 (2009. 01. 15.)
Elmaradt a vérfürdő, ünnepeljük meg azzal, hogy mi rendezünk vérfürdőt. Ah, csak „parancsra cselekedtek”, a mózesi törvénytől nem állt ez messze. Vagy mégsem, kissé túlzásba vitték?
271. Áhior Jud 2-5 (2009. 01. 15.)
Egy „hívő” ammonita
272. Isten szuverenitása Jud 6-8 (2009. 01. 17.)
Isten nem ember, hogy kényszeríteni lehetne.
273. Judit, a hízelgő Jud 9-12 (2009. 01. 18.)
És kétszínű álnok kígyó :-)
274. Judit győzelme Jud 13-16 (2009. 01. 19.)
Ima, kegyelem, egy egy női szabadító dicsérete, akiben hiba nem volt!
275. Megbánta Isten Jón 1-3 (2009. 01. 20.)
Amikor Isten is meglepődik – vagy miért bánta meg a rosszat?
276. Igaz ember Jón 4; Tób 1-3 (2009. 01. 21.)
Aki betartotta a törvényt, sőt irgalmas volt, sőt úgy, hogy ebből kára lett: mindenét elveszítette.
277. Isten angyala Tób 4-7 (2009. 01. 22.)
Aki Azarja néven fut és teljesen ember. Hát, ezt még kell emészteni. A hagyományos anygaltanba nem nagyon fér bele :-).
278. Házasság Tób 8-10 (2009. 01. 23.)
Szép-szép tanmese, azt hiszem. De igaz.
279. Áldások és imák Tób 11-14 (2009. 01. 24.)
Minden helyzetben Istenhez fordultak és áldották őt.
280 Oroszlán és kalapács 1Makk 1-4 (2009. 01. 25.)
Ezek új idők, egészen más, mint eddig.
281. Hadjárat hadjárat után 1Makk 5-7 (2009. 01. 26.)
Elkeseredett harc dúl
282. Szövetség a rómaiakkal! 1Makk 8-11 (2009. 01. 27.)
A demokrácia (ill. királynélküliség) és egy nemzeti HŐS dicsérete
283. Spárta ROKON 1Makk 12-15 (2009. 01. 28.)
Felváltva az egyik uralkodói ház a másik után. Melyikkel legyél jóban? Nem is könnyű helyzet! Ezek a szűnni nem akaró háborúk a hatalomért olyan nyomasztók.
284. 2 Makkabeus 1Makk 16; 2Makk 1-2 (2009. 01. 29.)
Ez valami más lesz, mint a hősök elbeszélése.
285. Vértanúk 2Makk 3-6 (2009. 01. 30.)
Vének, akik az életüket adják a hitükért, népükért.
286. 7 ifjú és egy anya 2Makk 7-9 (2009. 01. 31.)
Ez nem semmi. Ha nem lenne leírva, azt mondanám ez nem lehetséges, hogy hittel kibírható egy anyának és testvéreknek.
287. Nem feleslegesek a Makkabeus könyvek 2Makk 10-13 (2009. 02. 01.)
Halottakért végzett imádság, hogy bűneikből megszabaduljanak.
288. Harcolni és imádkozni egyszerre 2Makk 14-15; Péld 1-2 (2009. 02. 02.)
Ez a 2Makk 15,26 csúcs!
289. Kincsesbánya Péld 3-5 (2009. 02. 03.)
Annyi szép és fontos ige van itt, mint Dél-Afrikában a gyémánt.
290. A bölcsesség Isten Igéje Péld 6-9 (2009. 02. 04.)
Nem ontológiailag értem :), hanem a bölcsesség maga a Szentírás szavai
291. Életbölcsességek tárháza Péld 10-13 (2009. 02. 05.)
Mindenfajta élethelyzetre sok-sok apró tanítás, pl. a vezetőkre, nőkre, pénzre.
292. A hívő irgalmas! Péld 14-16 (2009. 02. 06.)
Egy alaptanítás, amelyet most fedeztem fel. Jó, nagyon jó!
293. Kezesség nem tanácsolt Péld 17-20 (2009. 02. 07.)
A bölcsesség szerint a kezesség nem javallott, de nekem van egy kezesem.
294. Kölcsön felvétel Péld 21-24 (2009. 02. 08.)
Ahogy a kezességet elítéli úgy a kölcsönfelvételt is.
295. Egymásért felelünk Péld 25-27 (2009. 02. 09.)
Itt a szép ószövetségi párhuzam a jézusi tanításnak: egymásért vagyunk felelősek.
296. A jó nő titkai Péld 28-31 (2009. 02. 10.)
Ezek az arabok (?) sokat tudnak az igazi nőkről
297. Az istenfélelem oka Jób 1-3 (2009. 02. 11.)
Ha ok nélkül hiszünk, az jó?
298. Igaz ember Jób 4-7 (2009. 02. 12.)
Lehet-e igaz ember, Elifáz
299. Nagy vita Jób 8-11 (2009. 02. 13.)
Elindult a nagy vita…
300. Jób érvelése Jób 12-14 (2009. 02. 14.)
Megvédi magát
301. Bűn és igazság Jób 15-18 (2009. 02. 15.)
Nagyjából arról megy a vita, amiért később az áteredő bűn tanítsa megjelent
302. Jób reménye Jób 19-22 (2009. 02. 16.)
Meglepő fordulat
303. Mit mond Isten nekem? Jób 23-25 (2009. 02. 17.)
Lehet, hogy túlhaladott Jób álláspontja, de a keresése igaz.
304. Krisztusra tekintve Jób 26-29 (2009. 02. 17.)
Jób Jézusra várt. A kérdései Jézusra mutatnak.
305. Újabb partner Jób 30-33 (2009. 02. 19.)
Jób megvédte igazságát a hárommal szemben. Jön egy fiatalabb.
306. Éliú beszédei Jób 34-36 (2009. 02. 20.)
Fogd be a szádat.
307. Isten is megszólal Jób 37-40 (2009. 02. 21.)
Végül Isten maga szólal meg.
308. Találkozási pont Jób 41-42; Én 1 (2009. 02. 22.)
És meggyőzetés
309. Szerelem dala Én 2-5 (2009. 02. 23.)
Hát, ezt elég konkrétan kell érteni.
310. Szenvedély Én 6-8; Préd 1 (2009. 02. 24.)
Nincs itt mit félreérteni.
311. Hiányzik Krisztus Préd 2-4 (2009. 02. 25.)
Nem csak próféták, a bölcsek is Krisztusra mutatnak.
312. Pesszimista hívő Préd 5-8 (2009. 02. 26.)
Nagy bölcsességgel és üdvtörténeti konklúzióval
313. Prédikátori pesszimizmus Préd 9-12 (2009. 02. 27.)
Alapvetően pesszimista, de nem lett nihilista
314. Kincsesbánya Sir 1-3 (2009. 02. 28.)
Soha nem értettem, hogy hogyan zárhatták ki a protestáns testvérek ezt a könyvet a Bibliából. Bizonyára nem olvasták el, mielőtt szavaztak róla.
315. Igaz és értékes Sir 4-7 (2009. 03. 01.)
Tényleg nagyon értékes ez a könyv. Még akkor is, ha pont ellentétes a Prédikátor felfogásával abban, hogy a bölcsességet nem tartja hiábavalóságnak :-)
316. Jézus bölcsebb Sir 8-11 (2009. 03. 02.)
Sok jó mondás és tanács van benne, de Jézus néhányban mást mondott.
317. Időleges bölcsesség Sir 12-14 (2009. 03. 03.)
Nem mind fénylik
318. Türelem, irgalom Sir 15-18 (2009. 03. 04.)
Más népek felett királyok állnak, de Izrael az Úr örökrésze. Ez az Isten Országa :-)
319. Mt 18 alap Sir 19-21 (2009. 03. 05.)
Sohasem gondoltam volna, hogy megtalálom az Ószövetségben a Mt 18 jézusi tanítás alapját.
320. Szent korszak Sir 22-25 (2009. 03. 06.)
Ezt már én is nagyon várom. Csak kérdés, hogy a szent szerző mire gondol… lehet, hogy már elmúlt?
321. Megbocsátásról Sir 26-29 (2009. 03. 07.)
A kölcsönös megbocsátásról tanít, rajtad épp úgy könyörül majd Isten, ahogy te az embereken.
322. Bor és vidámság? Sir 30-32 (2009. 03. 08.)
Lehet, mert Isten teremtett, mégpedig, hogy élvezzük. Csak mértékletesen.
323. Valóban bölcsesség Sir 33-36 (2009. 03. 09.)
Hogy az egység hiányában végzett munka, valóban csak kidobott munka és nem marad hátra utána, csak a fáradtság, valóban nagyon igaz. Tanulni Isten igéjéből mindig lehet. Most éppen életbölcsességet.
324. Orvost is Sir 37-40 (2009. 03. 10.)
Na igen, a dokik és az hit nem áll ellentétben egymással
325. Nagy bölcsesség:  a nő gond Sir 41-43 (2009. 03. 11.)
Mármint az apának a lány :-)
326. Isten szereti, amit alkotott Sir 44-47 (2009. 03. 12.)
Újra megtaláltam a Bölcsesség könyvéből már ismerős hitvallás: Isten nem pusztítja el, amit alkotott, mert szeretetből alkotta.
327. Illés benne van az Emmausz kurzusban? Sir 48–51 (2009. 03. 13.)
Ha nincs, bele kell rakni. Egyszerűen olyan szépen beszél róla Ben Szíra.
328. Nagy bölcsesség Bölcs 1-3 (2009. 03. 14.)
Szó, ami szó, ezt a könyvet kár lett volna kihagyni a kánonból. A Sírák fia könyvénél sokkal tömörebb és lényegeset tartalmaz.
329. A bölcsesség Lelke Bölcs 4-7 (2009. 03. 15.)
Hú, ez nagyon szép. Ezt a krisztológiai vitákban azt hiszem Krisztusra vonatkoztatták, de talán magára a Lélekre jobban értelmezhető.
330. Evangélium Salamon szerint Bölcs 8-11 (2009. 03. 16.)
Ez a rész az egyik legszebb mondata az Ószövetségnek.
331. Bölcs Salamon Bölcs 12-14 (2009. 03. 17.)
El kell ismerni, ez a Salamon, vagy akárki is írta a nevében, tényleg okos volt. És ha még azt is mondta, hogy ez Isten adománya, nem a sajátja, akkor elismerés neki!
332. Az Ige ereje Bölcs 15-18 (2009. 03. 18.)
Több szakaszban is Isten Szava erejéről olvastam
333. Isten irgalma Bölcs 19; Zsolt 107-108 (2009. 03. 19.)
Ez van.
334. Rágalom Zsolt 109-112 (2009. 03. 20.)
És kezelése ószövetségi módra.
335. Szabadulásom kelyhe Zsolt 113-116 (2009. 03. 21.)
Amit felemelünk, nem más mint a Jn 6,51-es kehely
336. A hosszú zsoltár :-) Zsolt 117-119 (2009. 03. 22.)
Inkább szebb, mint hosszú, mert „irgalma örökkévaló”.
337. A rövidek Zsolt 120-123 (2009. 03. 23.)
4 rövid zsoltár egymás után a hosszú után :-), mulatságos szerkesztés
338. Ismertek Zsolt 124-127 (2009. 03. 24.)
Ezek olyan kedvencek, sokat szoktuk őket imádkozni
339. Dalok Zsolt 128-130 (2009. 03. 25.)
Az előzőek között is voltak olyanok, amelyeket ismerek megzenésítve, a maiak között is.
340. Zarándok énekek Zsolt 131-134 (2009. 03. 26.)
Az ima módjáról
341. Emlékezés Zsolt 135-138 (2009. 03. 27.)
Izraelnek van miért dicsérni az Urat. Vajon mi miért nem írunk ilyen típusú zsoltárokat az Egyház történelme alapján?
342. Az első Zsolt 139-141 (2009. 03. 28.)
Ez volt az első zsoltár, amit megtérésem után megjegyeztem.
343. Elhagyva Zsolt 142-145 (2009. 03. 29.)
Nem csak Dávid érezte így magát.
344. Dicsőítők Zsolt 146-148 (2009. 03. 30.)
A legmagasztosabb dicsőítő zsoltárok.
345. Evangélium Zsolt 149-150; Mk 1-2 (2009. 03. 31.)
Az első evangélium kezdete. Felvillanyoz. Próbálom úgy olvasni, mint az elsőt.
346. Szeretem Mk 3-6 (2009. 04. 01.)
Egyszerűen szeretem Márk evangéliumát.
347. Éleződik a helyzet Mk 7-9 (2009. 04. 02.)
Jézus megváltozik.
348. Végkimenetel Mk 10-13 (2009. 04. 03.)
Jeruzsálemben
349. Meghalt de feltámadt Mk 14-16; 1Pt 1 (2009. 04. 04.)
Úr Jézus – így fejezi be az evangéliumot Mk
350. Ismeretlen 1Pt 2-4 (2009. 04. 05.)
Meg kell vallanom, Péter levele eddig elég ismeretlen volt a számomra. Pedig, nagyon jó.
351. Szentlélektől sugallva 1Pt 5; 2Pt 1-3 (2009. 04. 06.)
Itt van a híres részlet, hogy „Isten szent emberei a Szentlélektől sugalmazva szóltak”.
352. Ismeretlen és ismerős Júd 1; Jn 1-3 (2009. 04. 07.)
János egészen más. Ő egyből szembesít azzal, hogy van, aki nem érti Jézus szavait (Nikodémus)
353. Gazdag Jn 4-6 (2009. 04. 08.)
János valóban nagy-nagyon gazdag tartalmában.
354. Egyedi Jn 7-10 (2009. 04. 09.)
Annyira egyedi János evangéliuma. Az asszony el nem ítélése zseniális.
355. Iker, a forradalmár Jn 11-13 (2009. 04. 10.)
„Halljunk meg mi is” – forradalmi gondolatok :-)
356. Mi a bűn? Jn 14-17 (2009. 04. 11.)
Ezért az igéért nagyon hálás vagyok.
357. Jézus Jn 18-21 (2009. 04. 12.)
Meghalt, feltámadt, megjelent
358. Nem csak 1Jn 1-3 (2009. 04. 13.)
Lényeges mondatok
359. Tettekkel 1Jn 4-5; 2Jn; 3Jn (2009. 04. 14.)
Tényleg vannak olyanok, akik szeretik hangsúlyozni, hogy milyen jó kapcsolatban vannak Istennel, de az emberi kapcsolataik olyan ellentmondásosak…
360. Kedvenc látomásom (Jn 4) Jel 1-4 (2009. 04. 15.)
Ez az a látomás, amit a Pál kurzusban kibontunk az üdvterv témában.
361. Méltó a Bárány Jel 5-7 (2009. 04. 16.)
A legszebb doxológiák
362. Üröm Jel 8-11 (2009. 04. 17.)
Ezek a csúnya részletek
363. Örök Jel 12-15 (2009. 04. 18.)
Gyönyörű, az evangélium nem változik!
364. Nagy Babilon és a pénz Jel 16-18 (2009. 04. 19.)
Kereskedők háromszor is említve, nem igazán pozitív szemmel
365. Győzelem! Jel 19-22 (2009. 04. 20.)
A végső szó