Lebénultak

Címkék: 

Nap száma: 

7.

Igehely: 

Lk 23-24; ApCsel 1
Amikor tenni, cselekedni kell.

„Az egész sokaság, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verve hazament.” Lk 23,48 Előb olvassuk róluk: „A nép bámészkodva állt ott.” (Lk 23,35)

Van, amikor késő már cselekedni, a lehetőséget elszalasztottuk. Velem is volt már, hogy lebénultam egy váratlan helyzetben, amikor szólni, cselekedni kellett volna, de képtelen voltam – pedig az lett volna a helyes. Csak néztem, hogy mi történik, ahelyett közbeavatkoztam volna, bármi kevés esélyem is lett volna a dolgokon változtatni.

Isten álma rólunk

Még mindig álmodom arról az Egyházról, ami miatt elküldtem kedves Fiamat a szőlőmbe. A Fiú körül van ugyanis az Országom, amelyet ajándékul szántam azoknak, akik újra hisznek.

Soha nem adom fel, hogy egy az Ország megvalósuljon Jézus tanítványai, apostolai és utódai közt felállt Egyházban. Beleadtam magam ebbe a tervbe és részese lettem azzal, hogy a Szentlélek velük maradt.

Címkék: 

Sír

Címkék: 

Nap száma: 

6.

Igehely: 

Lk 19-22
Isten látogatása nekem mit fog jelenteni? Engem is siratni fog?

Azt mondja más helyen Jézus, hogy aki őt látja, magát Isten látja. Jézus sír, siratja Jeruzsálemet, amikor meglátja (Lk 19,41). Az Atya is képes ezek szerint sírni – és nem olyan, mint a filozófusok Istene. Mikor sírt az Atya?

Miért sír Jézus? Mert Jeruzsálem nem ismerte föl meglátogatásának idejét (τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου). Isten látogatása áldás vagy ítélet.

A lehetőség adva van mindenkinek. Van, aki képes hinni (Lk 20,39), és Jézus nem teketóriázik.

Kigúnyolták

Címkék: 

Nap száma: 

5.

Igehely: 

Lk 15-18
Hogyan reagálnak a farizeusok – vagyis az igazán vallásosak – arra, hogy nem lehet két Úr?

Jézus a Lk 16-ban a hamis intézőről, a világ pénzügyi okosságáról, a hűségről, s legvégül arról beszél, hogy nem lehet két Úrnak szolgálni: Istennek és a mammonnak is. Érdekes, hogy Lukács így folytatja: „Hallották mindezt a kapzsi farizeusok, és kigúnyolták őt.”

De miért gúnyolták ki? Mert naiv és hogy fel fog kopni az álla? Miért? Mi gúnyolni valót mondott Jézus? Azért, mert meg találta jegyzeni, hogy nem lehet két Úrnak szolgálni? Ezen felháborodni lehet, nem gúnyolódni… Talán a vallási fanatizmusát gúnyolták? Az megeshet… ma is.

Nem viszonozható

Címkék: 

Nap száma: 

4.

Igehely: 

Lk 12-14
Szeretni azt, aki nem képes viszonozni – ez az igazi.

Jézus a szegényeknek, bénáknak rendezett lakomáról mondja: „Így boldog leszel, mert ők nem tudják azt viszonozni neked.” (Lk 14,14) Szerintem ezt az Atyjáról mintázta. Isten az, aki vendégül látja a bénákat, sántákat, és attól boldog, mert azok nem képesek viszonozni a vendégszeretetet. Boldog, hogy igazán szerethetett.

Na, mi jó katolikus, mi vissza tudjuk fizetni neki. Mi, katolikusok, értjük a dolgát, hogy kell imával, ájtatossággal Istent boldogtalanná tenni. Szegény Isten!

+1: Ezt hogyan kell érteni? „Adjátok el amitek van, és adjátok oda adomány gyanánt…” (Lk 12,33) Kettős – szerzetesi-világi – erkölcsi magyarázatot vallók kíméljenek a magyarázatukkal! Hogyan kell ezt érteni?

Szerény Jézus?

Címkék: 

Nap száma: 

3.

Igehely: 

Lk 8-11
Szerény = aki magát kevesebbre értékeli, mint ami.

Ugye, legyél alázatos és szerény. Mert ez erény. Mi is tulajdonképp a szerénység: önmagunkat kevesebbnek értékelni, mint akik vagyunk – főleg mások előtt. Mások előtt mindig kicsinek kell mutatkozni. Ez a elvárt hierarchikus szerénység.

Ezzel szemben Jézus így beszél önmagáról nagy tömeg előtt: „Nagyobb van itt Salamonnál… nagyobb van itt Jónásnál.” (Lk 11,31-32)

Mellesleg kétszer mondja a mai szövegben, hogy az égő lámpát nem azért gyújtják, hogy véka alá rejtsék.

Jézus a provokátor

Címkék: 

Nap száma: 

2.

Igehely: 

Lk 5-7
Helyes-e olyan helyzetben is hirdetni Isten népe között az evangéliumot, amikor számítani lehet arra, hogy ezzel botrányt okozol?

Helyes-e tudva és akarva botrányt előidézni azzal, hogy Isten népe között kinyilvánítod az igazságot, az evangéliumot?

Sokszor azt gondoltam, hogy a szeretet, a keresztényi az, hogy kerüljük a konfliktusokat, a nyílt vitákat, ahol az ellentétes gondolkodások ütközhetnek.

De itt van Jézus a béna és az elszáradt kezű ember meggyógyításakor és nem így tesz. Pontosan azért, mert „ismerte gondolataikat” (Lk 5,22; 6.8) – vagyis számított arra, hogy ellenkezni fognak vele és nem sok esélye volt annak, hogy a farizeusok elfogadják a szavát, mégis kimondta az igazságot. A helyzetet ma így jellemeznénk: provokálta a farizeusokat. Csak azért is meggyógyította őket és megbocsátotta bűneiket, mert ott voltak a farizeusok. Hogy lássák a különbséget. Hogy esélyük legyen megtérni. Jézus nem visszakozott arra gondolva, hogy botrányt okoz.

Ma tanultam valami Jézustól:

  • Az evangéliumot akkor is fel kell kínálni, amikor várhatóan el fogják utasítani.
  • Az evangéliumot pláne akkor kell felkínálni, amikor azok hallhatják, akik ellenkeznek vele. Nem számít mekkora botrányt csapnak ebből.

A kérdés már csak az bennem: „elvileg hívők” közösségében is alkalmazható-e ez? Ott is érvényes, hogy nem számít a botrány, amit az okoz, hogy az igazságot nem rejtik el, és hogy elutasítják a „szentek”?

Illés

Címkék: 

Nap száma: 

1.

Igehely: 

Lk 1-4
Az ujjongó próféta?

A kereszten Jézust hitetlenül úgy tekintik, mintha Illést szólítgatná. Pedig Illés már eljött: János volt az (Lk 1,17) – ez eddig nem tűnt fel nekem. Sikerült e népet készítenie az Úr küldöttének? Nem nagyon, pedig elég szigorú és borúlátó volt.

Az utolsó próféta volt, aki amikor először találkozott a Messiással egyből felismerte és ujjongott. Pedig még csak magához való esze sem volt még, hisz még csak magzat volt. (Lk 1,41). Ez tetszik, igazi próféta.

HTML szerkesztő 2008.

Anno voltak a webmesterek, akik mindent honlappal kapcsolatos dologhoz értettek. Rajzoltak, HTML-t szerkesztettek, szkripteket írtak, adatbázisokat turkáltak…

A helyzet ma már differenciáltabb és olyan sokrétű a weboldalkészítés/webalkalmazás készítés, hogy együttműködő szakterületekre bomlott a szakma.

Kérdezték tőlem: hogyan kell ma HTML szerkesztővé válnia/tanulnia egy ifjú titánnak? Íme a (tömör) válaszom:

Címkék: 

Jó pásztor mise után…

Ismeri a juhait… Nyilván nem ezer számra van neki, mert azt ismerni nem lehet. A mi pásztoraink ismernek bennünket?

Most mi fontosabb? Egy középkori szerzetes-pap ideál fenntartása vagy pásztorok a nyájnak? Miért kérik, hogy imádkozzam „papi utánpótlásért” vagy jó pásztorokért. Én csak ez utóbbiért vagyok képes.

Címkék: 

Igyatok ebből mindnyájan

Ugye az Eucharisztia átváltoztató szavai elég fontosak nekünk? Hogy úgy mondjam, Isten számára is fontosak, mert ennek hatására lesz az Úrnak testévé és vérévé a kenyér és a bor. Szóval fontos szavak.

Csak tudnám, hogy akkor miért nem figyelünk rá: A pap minden alkalommal elmondja „és igyatok ebből mindnyájan” – és nem teszi: csak ő iszik belőle, senki más. Csak azt nem tudom, hogy észre veszi-e ezt? Vagy fel sem tűnik?

Címkék: 

Oldalak

Feliratkozás Gyuris Blanka, Dóra, Hanna, Bata Erika és Gyuris Gellért családi weboldala RSS csatornájára