A papok

Címkék: 

Nap száma: 

84.

Igehely: 

Kiv 27-29
Úgy tűnik a ruha teszi a papokat… :-)

A papok ruháit „bölcsszívű” (28,3) emberek varrják.

A csengő azért van a lábán (28,34-35), hogy Isten hallja amikor bemegy? Jól emlékszem, hogy a tömjén pedig elrejti a papot?

Minden tárgy vihető, hordozható, költöztethető, hogy Isten közöttünk lakhasson (29,46).

A szövetség vére

Címkék: 

Nap száma: 

83.

Igehely: 

Kiv 23-26
Meghinteni vérrel + szó: „Ez a szövetség vére…”

Ezt továbbra sem értem: „Ne főzz kecskegidát anyja tejében” (23,19) – jó, értem, hogy legyél „emberies”, jó érzésű az állatokkal szemben is. Azt nem értem miért került ez törvénybe, pláne a szövetség könyvébe.

Az angyalban „az én nevem van benne” (23,21). Ö, ez magas nekem.

Az engesztelőhely (25,17) színaranyból.

A szent sátort tehát a helyen látta Mózes, amit aztán Isten részletesen leír neki. Szokatlanul részletesen az eddigiekhez képest.

Szövetség könyve

Címkék: 

Nap száma: 

82.

Igehely: 

Kiv 20-22
Ezek érdekesek.

A rossz tettet helyre kell hozni: Kiv 21,19: gyógyíttassa meg.

A még nem megszületett magzat „értéke” nem meghatározható, egyéni bírói elbírálás tárgya… Kiv 21,22

Térítsen meg kétannyit felebarátjának… Kiv 22,8 és Lk 19,8 Zakeus 4×.

A nappali betörőt már akkor is védte a törvény. Kiv 22,2

Út a Sinaihoz

Címkék: 

Nap száma: 

81.

Igehely: 

Kiv 16-29
Csak 3× lázadtak fel a 40 nap alatt: 2× víz, 1× kaja miatt.

Bevitték a szent sátorba a mannát. Ez tök jó, mert hogy még nem volt szent sátor… (Kiv 16,34)

Ki mutatott be először egészen elégő és vágóáldozatot Istennek Izrael fiai közül? Hát Jetró, aki nem is jött át a tengeren :-) (Kiv 18,12) Nem Mózes, nem Áron. Úgy tűnik ezt is tanulták Jetrótól.

Páska

Címkék: 

Nap száma: 

80.

Igehely: 

Kiv 12-15
Egy menekülésben született szertartás.

Izrael fiai és nagyszámú héber (12,38) ment ki Egyiptomból. Igazán kíváncsi vagyok mit jelent itt a „héber” szó.

A szabadítónak intézett legkedvesebb mondat: „Talán nem voltak sírok Egyiptomban, hogy ide a pusztába hoztál ki minket meghalni?” (14,11)

Ezek éjszaka mentek át a tengeren. No, én nem vagyok hülye, de éjszaka nekimenni a víznek? Ehhez már tényleg bátorság kell… (Kiv 14,20: éjszaka; 14,27: hajnalra)

Mara után 12 forrásos víz és 70 pálmafás liget. No, ezt elég gyorsan felejteni fogják.

10+1

Címkék: 

Nap száma: 

79.

Igehely: 

Kiv 9-11
Ennyi volt a jelek (≠csodák) száma

10: Kígyó, vérré változott víz, békék, szúnyogok, legyek, dögvész, fekélyek, jégeső, sáskák, sötétség.
+1: Elsőszülöttek halála.

„Megkeményítem a szívét… hogy elbeszélhesd majd fiaidnak és unokáidnak, hányszor törtem meg az egyiptomiakat.” Na, szóval ezért, hogy nagy legyen a diadal, hogy el ne feledjék. (Kiv 10,1-2).

Isten barátja

Címkék: 

Nap száma: 

78.

Igehely: 

Kiv 5-8
Aki őszintén beszél Istennel. Bár az emberek előtt megjegyzi, hogy körülmetéletlen ajkú. Lehet, hogy Istennek nem a szép szavak számítanak, vagy a szépen formált mondatok? Lehet, hogy nem is kell hosszan beszélni Istennel?

Nem tudok jobbat mondani erre, mint hogy Mózes tényleg barátja volt az Istennek. Nem beszélt vele bonyolultan, nem dicsőítgette, hanem egyszerűen beszélt vele. Pl.

Nem sikerült valami. Egyszerűen „visszament az Úrhoz és megkérdezte: Uram, miért sanyargatod ezt a néped? Miért küldtél engem? Hiszen azóta, hogy bementem a fáraóhoz, és szóltam a nevedben, még jobban sanyargatja a néped, te pedig nem szabadítottad meg őket!” (Kiv 5,22-23)

Világosan beszél, egyszerűen, bátran, nem édesbúsan, dicsőítős szlengben. Így csak a barátjával beszél az ember. A puszta egyszerűvé tette Mózest.

A seregek (mezők) Istene, és a veled levő Isten (Kiv 6,3).

Új Mózes

Címkék: 

Nap száma: 

77.

Igehely: 

Kiv 1-4
Mózes hasonlít az igazira.

Ahogy Jézus születését késbb uralkodó akarja megakadályozni, úgy akarta a fáraó megakadályozni Mózes születését. Felszabadítók. (Ter 1,22)

Ki tett téged fejedelemmé és bíróvá fölénk? (Ter 2,14) Azért tudta mit csinál a fáraó lánya: Van egy leigázott néped, ami túl nagy és veszélyes? Végy egy fiatalt közülük, egy olyant, aki az ő nyelvüket beszéli. Neveld át! Legyen a te gyermeked is. Érezze magát egyiptominak, nézzen is ki úgy, mint egy egyiptomi (Ter 2,19). Szolgálja az államrendet, emeld fel, csinálj belőle valakit. Majd rendeld a népe feölé vezetőnek. Neked jó, mert a sajátjuk, ismeri őket, azok ezért elfogadják őt, és uralkodsz a népen. Neki jó, mert egy senkiből urat csináltál. Nekik jó, mert fellázadtak volna egy idegen vezető ellen, de ez mégiscsak a vérük.

Mózes olyannak nevelték, mint a moszkovita kommunistákat Magyarországról, ki is szolgálták a szovjeteket 40 évig. Az elv nagyon ügyes. De Mózest az Úr választotta ki.

Izrael pásztora

Címkék: 

Nap száma: 

76.

Igehely: 

Ter 48-50
Amikor a pásztor Pásztorának nevezi az istenét.

Az egyiptomiak minden juhpásztort utálnak. (Ter 46,34). Jákob az első, aki Pásztornak nevezi Istenét (Ter 48,15 és Ter 49,24) két áldásában.

A mai részt olvasva azon gondolkodtam, hogy:
1. Isten miért cselekdszik szokatlanul, miért szereti megváltoztatni az emberek szokásait; pl.: miért nem az elsőszülötteket választja (Jákob és Ézsau, Rúben és József, Benjamin, Efraim és Manassze), miért más az ő választása?
2. és miért hangsúlyozza ezt töbször is szent író?

2. Nyilván ezért hagngsúlyozza, mert észrevette és fontosnak tartja elmondani Istenről. Tehát nem mellékes dolog ez.
1. Tippem: hogy észrevegyük a közbeavatkozását. Hogy fekismerjük: valami szokatlan történik.

Tőkefelhalmozás

Címkék: 

Nap száma: 

75.

Igehely: 

Ter 44-47
József a fáraó bankára

„Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba.” (Ter 45,4)

„Ne veszekedjetek az úton” :-) (Ter 45,24)

Isten, aki Jákobbal megy! (Ter 46,4 vö. Ter 18,15)

Mondjon bárki bármit, még a Biblia szerint is, az első tőkefelhalmozás egy izraelita kezében történik. (Ter 47,20-22)

József sír

Címkék: 

Nap száma: 

74.

Igehely: 

Ter 40-43
Aki nem képes bosszút állni.

József először simán bosszút próbál állni, amikor csak egy testvérét akarja hazaengedni. (Ter 42,14) Harmadnapon azonban megenyhült a szíve, és csupán egy maradt nála, a többi mehetett haza.

„Nem tudták ugyanis, hogy József érti, mert tolmács segítségével beszélt velük. Erre ő kissé elfordult és sírt.” (Ter 42,24) „Aztán elsietett, mert megindult a szíve az öccse miatt és kicsordultak a könnyei. Bemenet tehát a belső szobába, és sírt.” (Ter 43,30)

Akár Isten is mondhatná: „Megfosztotok engem minden gyermekemtől” (Ter 42,36)

Jákob visszaküldte a pénzt, amit kapott. Tisztességesen cselekedett. (Ter 43,12)

József eladva

Címkék: 

Nap száma: 

73.

Igehely: 

Ter 37-39
Az Isten és a papa kedvence. Eddig csak 2 vetekedett (Ézsau és Jákob, Izmael és Izsák). Durvul.

Testvérei meggyűlölték 3×. (Ter 37,4.5.8) Rúben kap egy jó pontot. (Ter 37.22.29-32) A testvérek becsapják Rúbent. Szegény Rúben viszi a rossz hírt Izraelnek. Jó kis teher ez, ahogy átvágták az apjukat,

Júda lelkiismeretében zaklatva különvált testvéreitől? (Ter 38,1)

Az Úr nem lacafacázott, első és második fiát „megölte”, „elveszítette” (Ter 38,6.10). Azt hiszem az első, akiről mondja, hogy az Úr ölte meg.

Az Úr Józseffel volt. (Ter 39,2.21)

A „12” első tette

Címkék: 

Nap száma: 

72.

Igehely: 

Ter 33-36
Legyilkolták a sógoruk nemzetségét. Békés nemzet, mi?

Ézsau Jákob nyakába borult, megcsókolta és sírt. (Ezt tette Jákob, amikor meglátta Ráchelt is). Ézsutól ez nem semmi. Jákob meg értett az engesztelős módjához, még ha ez nem is volt teljes (Ézsau feltétlenül „védőőrizetet” akart adni Jákobnak) (Ter 33,4.15)

Jákob nem volt büszke fiaira. Hémor teljes szívvel (Ter 34,3) megszerette Dínát, megszöktette, ahogy kell. Ezek meg békességet színlelve (Ter 34,21) az alkalmas pillanatban mindenkit legyilkoltak (Ter 34,25) – helyesbítek, csak a férfiakat. Vajon a nőkkel mit csináltak? Szép kis ősatyák…

Bétel 1. és Bétel 2.: A 28-dik fejezetben és itt, a 35-ben is kap Jákob áldást. Most akkor mikor? Akkor, amikor még elveszett kis senki, aki menekül, vagy amikor már 11 fia van és sikeres ember? Érdekes.

A Jákob vitte magával az anyukáját? Az apja, Izsák meg otthon dekkolt? Hogy jön ez össze, hogy eltemette anyja dajkáját Bételnél, aztán meg visszamegy az apjához? (Ter 35,8.27) No, ennyire anyámfia csak nem lehetett… vagy mégis? És Izsáknak nem hiányzott egy szem felesége, Rebeka?

Ja, Ráchel meghal, a szolgálólányát egyből elcsaklizza Rúben… (Ter 35,19.22)

A nagy kérdés: Ha a gázlónál, majd Bételben is az Izrael nevet kapta Jákob, akkor miért nem így nevezi a szöveg. Ábrám és Ábrahám esetében ez nagyon is világos váltás volt.

Jákob Izrael

Címkék: 

Nap száma: 

71.

Igehely: 

Ter 30-32
Nem is volt annyira csaló, mint az hírlik róla.

Egy kérdés: Izsák miért nem mehetett vissza (Ter 24,6) Arámba és Jákob meg miért igen? (Ter 28,2-4)

Látva Lábánt, azt hiszem a csalást Rebekkától örökölte Jákob. Egy nagy gazember volt ez a Lábán. Szabad-e csalás esetén az igazunkat csalással kikényszeríteni? Mert hogy nem arról van szó, hogy Jákob jellemhibából tette ezt, hanem Isten kifejezett útmutatására, szándéka szerint. A 30. fejezetben úgy van leírva, mint Jákob ravaszsága, a 31.-ben pedig mint az Úr akarata. No, akkor helyes volt-e így cselekednie Jákobnak?

Jákob a nőkkel egy papucsállatka: „Hozzám kell bejönnöd, mert bérbe vettelek” (Ter 30,16)

Hogy mennyire meg tudja rontani a gyermektelenség a női lelket… (Ter 30,1-2)

A legszebb: „Méltatlan vagyok mindarra az irgalomra és kegyelemre, amelyet szolgáddal műveltél!” (Ter 32,11)

A lényeg

Címkék: 

Nap száma: 

70.

Igehely: 

Ter 26-29
A lényeg nem az ígéret, vagy az atya áldása, hanem az Úré.

Ez érdekes. Hogy kin megy tovább az ígéret az nem egyszerűen az mutatja, hogy az atya megáldja fiát, hanem az Úr „veszi a fáradságot” és egyénileg megszólítja, hogy az áldás reá szált és utódjára. Ebből tanultam. (Ter 26,3 Izsák; 28,13 Jákob).

Izsák az első, aki százannyit aratott. (Ter 26,12) Ő találta meg az élő víz kútját. (Ter 26,19) Ugye jól gondolom, hogy nem klasszikus kutat, hanem vízalatti forrást talált?

Szegény Ézsau a két hettita és Izmael lányának feleségül vételével nem lopta be magát apja szívébe. (Ter 26,34-35 és 28,8-9)

Ez a Jákob tényleg csaló (Ter 27,36), simán belehazudott az apja szemébe! Mi, európaiak simán visszavonnánk az áldást, mint egy érvénytelen szerződést. De ők nem ismerték az érvénytelen áldás fogalmát. Lehet hogy nekünk sem kellene érvénytelen szentségeket szolgáltatni?

Bétel a menny kapuja (Ter 28,17). Ma már minden embernek van ilyen kapuja.

Jó ez a Jákob: „ha… akkor az Úr lesz az én Istenem.” (Ter 28,21) Úgy tűnik, hogy koránt sem volt ez olyan egyértelmű akkor sem és ma sem, még ha ilyen nagy ígéretről is volt szó, hogy a gyermek apja istenét kövesse.

Jákob lelkiállapota: „megcsókolta és hangos sírásra fakadt”. (Ter 29,11)

Jákob nagyon megszerette Rebekát. Anyja után, sátorlakó fehér emberként ment el idegenbe. Naná, hogy úgy ragaszkodott Rebekához, őszintén nem volt senkije rajta kívül. (Ter 29,19.20.30)

Oldalak

Feliratkozás Gyuris Blanka, Dóra, Hanna, Bata Erika és Gyuris Gellért családi weboldala RSS csatornájára