A próféták

Címkék: 

Nap száma: 

39.

Igehely: 

2Tim 4; Mt 1-3
A felismerést segítő szavak, jóslatok, bátorítások. Hm? Hogyan is van ez?

Érdekes: Mt első három fejezetében 6-szor idéz valamit az Ószövetségből azzal, hogy megmutassa: ennek valóban így kellett történnie; erről ismerhetjük fel a Messiás. De az egyik – hogy mondjam – nem jött be: „Názéretinek fogják hívni – Ναζωραῖος κληθήσεται” Názáretből lesz elhívva. (Mt 2,23). Ez nincs benne. De akkor hogyan kerülhetett ide? Emlékképeim szerint – ha nem is tudom pontosan megmondani hol – de vannak még ilyen nem fellelhető helyre mutató ószövetségi utalások. Mi kell ezekkel kezdeni? Isten nem minden nyilvános/egyetemes kinyilatkoztatása van benne a Szentírásban? Szerintem ezek fontos „apróságok”. Most ezen megakadtam.

„αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί· – Ő titeket majd Szent Lélekben és tűzbe fog alámeríteni” (Mt 3,11) Pláne, hogy a következő mondatban azt ecseteli János, hogy az olthatatlan tűzben egyesek égni fognak, mint a pelyva – lehet hogy a hagyományos karizmatikus értelmezés, hogy itt a Szentlélek hozta lángoló pünkösdi istentapasztalatra kell gondolni, nem igazán pontos? Ez inkább tűnik az ítélet tüzének. Sőt ha még hozzávesszük a „Viperák ivadékai, ki tanított arra titeket, hogy elmenekülhettek a jövendő harag elől?” mondattal kezdődő vészjósló és cseppet sem irgalmas, inkább fenyegető fellépést, akkor már egyértelmű, mit jelent ez a tűz. Ez nem az irgalom tüze, ez – János szándéka szerint – a „most térj meg még gyorsan, különben tűzbe leszel alámerítve” Messiást hirdeti… A kérdés: a próféciája neki bejött? Ilyen a Messiás?

Index.hu

Szerintem ez az első normális cikk az Index-en, ami katolikusokról szól: http://index.hu/politika/belfold/nemetpuspok0/

Azt nem tudom, hogy a cikk íróján (Spirk József) múlt vagy Német László SVD-n? Szerintem az utóbbin, de a kérdező is jó.

Jó lenne ilyen püspök, mint Németh László. Költözzek vissza Bánátba?

Címkék: 

Stafétaváltás

Címkék: 

Nap száma: 

38.

Igehely: 

Tit 3; 2Tim 1-3
A 2Tim az a levél, amely mindig megszólít, mintha én is Pál örökébe lépnék.

Jó ez a Pál. Az erkölcsi biztatások közepette csak úgy mellékesen megjegyzi, hogy miért is élünk mis így. Csodaszép ez a részlet: Tit 3,4-7.

A 2Tim hangvételét nem lehet nem észrevenni ennyi páli olvasmány után: Pál, aki átadja a stafétabotot. Ez a levél más, mint a többi. Szerintem csak egy „teológus”, aki mindenben teológiát keres, lehet olyan vak, hogy az erősen megváltozott körülmények, apaian aggódó, örökséget átadó légkör miatt más szerzőt keres a levélnek. :-) A tipikus teológus, aki mi sohasem lelkipásztorkodott igazán, és csak a könyveket ismeri.

A legszebb: tartsd magad előtt azokat az egészséges szavakat… őrizd meg a jó kincset.

Egyetlen

A katolikus.hu-n ritkán olvasok olyan igazi lélekemelő cikket (lehet hogy bennem van a hiba?), de ez most ilyen. A főcím a legjobb: "A misszió az egyház egyetlen küldetése".

 • Nem a sokadik, egy listában
 • nem az első a sok között,
 • hanem az egyetlen! Nincs is más küldetése.

Jupii, végre egy látással rendelkező ember!

Címkék: 

Ragadd meg!

Címkék: 

Nap száma: 

37.

Igehely: 

1Tim 6; Tit 1-2
A szeretett fiaknak írt levelek jók!

A mai nap legszebb mondatai:

 • „ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. Harcold meg a hit jó harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre meghívattál és (amelyre) megvallottad a jó hitvallást számos tanú előtt.” (2Tim 2,12)
 • „ὁ ἀψευδὴς θεὸς – a hamisság nélküli Isten, Isten, aki nem hazudik.” (Tit 1,2)
 • „σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων – magadat nyújtsd a jó tettek típusaként! (Tit 2,8)

Gyermekszülés által

Címkék: 

Nap száma: 

36.

Igehely: 

1Tim 2–5
Szeretnék nő lenni, ha ilyen egyszerű üdvözülni! - a magyar fordítások szerint!

Nem volt hosszú a mai szakasz, de ez a rész (2Tim 2,14-15) már nem először üt meg. A szokásomtól eltérően most ebbe a kis részletbe bújtam bele.

„Ádámot nem vezették félre, de az asszony hagyta, hogy félrevezessék, s bűnbe esett. Azáltal üdvözül [az asszony], hogy vállalja az anyaságot, kitart a hitben, a szeretetben, a szegénységben és a tisztességben.” (kat. fordítás)

„Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután, és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. Mégis megtartatik [az asszony] a gyermekszüléskor (körülményhatározó), ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben.” (prot. fordítás)

No, ha ez ilyen egyszerű, akkor minden gyermeket szülő nő nem Jézus által, hanem a szülői hivatása által üdvözül. Ez tök jó üzlet! Nő, akarok lenni!

Csodálkozom, hogy az asszonyok nem haraptak rá erre! Ez egy jó ígéret! Csak a férfiak miatt jött el Jézus! (Hogy is válthatta volna meg Jézus a nőket, hisz a férfi!) Vagy ez csak egy elfordítás? Lehet… mert ebben nem hiszünk. Akkor mi van ezzel?

Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὕα. καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν· σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης· [3,1] πιστὸς ὁ λόγος. (2Tim 2,14-3,1a)

Ha az asszony az alany, vagyis általában véve a nő, akkor sehogy sem keveredünk ki ebből a mondatból, hiába próbálkozik a prot. fordítás a körülményhatározóval, bár nyelvtanilag helyes, nem illik bele a szövegkörnyezetbe. Miért váltana témát Pál? Eddig arról szólt, hogyan viselkedjen a nő, és ezt azzal fejezné be, hogy ha gyereket szül, akkor üdvözül. Másra úgysem jó kategória?

Akkor lehet ezt jól érteni, ha az alany nem általában véve a nő, hanem Éva, az első nő. Parafrázisban: Éva, szegény, lett az, aki a bajt hozta, rászedte a kígyó és engedetlenséget hozott minden ember számára. Azonban – ezt a szót hagyják ki a fordítások – nincs ő elveszve, mert üdvözülni fog, méghozzá fura mód nem önmaga tette által, hanem egy másik gyermekszülés által, mert ez a megszületett gyermek fogja őt megmenteni. Vagyis a Messiás által. És a Messiás világra jöttében nem férfi fog közreműködni, hanem egy (ilyen) nő.

Azzal megtévesztőek a fordítások, hogy beleértik a „saját szülése” értelmet, pedig a szöveg nem mondja.

A másik nehézség, hogy a 8-9. versben beszél Pál többes számban az asszonyokról (keresztény nőkről) (ὡσαύτως γυναῖκας, γυναιξὶν) és a 15. vers befejező részében („ha megmaradnak – ἐὰν μείνωσιν”). De közben beszél a az asszonyról, vagyis minden asszonyról (nem csak a keresztényekről), de ezt egyes számban mondja (γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω, γυνὴ… γέγονεν).

Ami biztosnak látszik ez alapján: 15. vers befejező része többes számban valóban a keresztény asszonyokról szól. De ezt a fordítások elmossák. Nem értem miért?

De én se tudom összehozni az előző egyes számú félmondatot az ἐὰν kezdetű félmondattal, mert alanyváltás van benne. Olyan mintha be lenne ékelve az Éváról szóló egyes számú részlet a többes számú részek közé, amikor minden asszonyról/nőről beszél.

Vagy csak én tanultam már nagyon rég a görögöt?

Nobert Baumert SJ ad egy fordítást, mely a kritikai szöveg alapján a 3,1 első mondatát még ide fordítja, de én azt nem értem nyelvtanilag: „Ha megmaradnak… akkor(!) hitelt érdemlő a szó.”

Van itt valami, de még nem ragadtam meg.

Régi élet

Címkék: 

Nap száma: 

35.

Igehely: 

Kol 4; Filem 1; 1Tim 1
A régi éltünk is Isten nagyságát dicsérni, ha feltárnánk… miért titkoljuk?

„Azért jött el Krisztus Jézus erre a világra, hogy üdvözítse a bűnösöket. Ezek között az első én vagyok – ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ” (1Tim 1,15).

Hát igen, végül is így jó prédikálni: „Isten szeretetét és irgalmasságát hirdetem. Nézzetek rám, ha nekem irgalmazott, és lám, mivé tedd, rajtad miért nem könyörülne?”. Pál tényleg megtért és nem is rejthette véka alá a régi éltét. Mi pedig mennyire szégyelljük – talán mert akkor is kereszténynek mondtuk magunkat – ahelyett hogy dicsekednénk gyöngeségeinkkel, ergó Isten nagyságával.

Megújulás

Címkék: 

Nap száma: 

34.

Igehely: 

Ef 6; Kol 1-3
Hányszor kell megújulni? Egyszer vagy többször? Régen azt hittem egyszer. Érdekes a Kol 3,10 fordítása.

Angyalok tisztelete és látomások miatt felfuvalkodók (Kol 1,18)? Nekem ez nagyon magánkinyilatkoztatásnak hangzik. Persze nem tudom, hogy Pálnak miről számolt be Epafrász, – mert az Effezusi levélben (párhuzamos levél) ilyeneket nem írt Pál – kikkel gyűlt meg a baja konkrétan. Azt tudom viszont, hogy a magánkinyilatkoztatás-hajszolókra ráillik: akik előbbre tartják a saját különbejáratú próféciáikat, prófétáikat, mint az Isten Szavát. Hála Istennek, hogy nem vagyok már könnyen megtéveszthető (Kol 2,8).

A legszebb ige mégis: „és az újat felöltöttétek, mely annak képére újul meg minduntalan új megismerésre, aki azt teremtette – καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν”.

A biztonságos út

Címkék: 

Nap száma: 

33.

Igehely: 

Ef 2-5
Állítólag sok út van, pedig csak egy a biztonságos, amely valóban útnak nevezhető.

„Őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által.” (Ef 3,12)
Pál titoknak nevezi, amely feltárult a neki adott kinyilatkoztatás által. A 2. és a 3. fejezet gyönyörű evangélium-hirdetés. Nagyon jól esett olvasni, igazi magvetés.

Az „új ember” (καινὸς ἄνθρωπος ) kétszer szerepel: Ef 2,15 és Ef 4,24.

A törvény a szemét

Címkék: 

Nap száma: 

32.

Igehely: 

Fil 3-4; Ef 1
A Filippi levél vallomása az evangéliumról olyan szép, mint a Római levél.

Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.

Ez csak most állt össze nekem, Pál itt valami konkrétról beszél: „Nekem lehetne bizalmam a testben is…” – arról, hogy a törvény szerinti igazságban ő kifogástalan volt. EZT ítéli már kárnak és szemétnek. Nincs saját megigazulás (vö. Róm 10,3), csak az Isten adta megigazulást akarja elérni. A származását, a törvényt, múltját tartja szemétnek.

Félelem és evangélium

Címkék: 

Nap száma: 

31.

Igehely: 

Róm 15-16; Fil 1-2
Hirdetni máshogy nem érdemes, mert az erőtlen. Pedig gyakran látni :-) máshol és közöttünk is.

…bátrabban, felelem nélkül meri hirdetni az igét – περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν” (Fil 1,14)

Félelem nélkül:

 • nem az én bőröm van vásáron, hanem a Jézusé
 • nem személyes sértés, ha elutasítják az evangéliumot
 • nem a prófétát, hanem az evangéliumot utasítják vissza
 • bátran bejelenteni
 • az evangéliumot nem eladom, az evangéliumra mindenkinek szüksége van
 • meggyőződéssel, erővel hirdetni
 • döntésre hívni
 • nem beszélni, hirdetni
 • örömet hirdetni, nem ítéletet

Ártatlan Steve Ballmer

Az megint más kérdés, hogy a Microsoft vajon mennyire bűnös abban, hogy ebben az országban megvalósulhat egy ilyen közbeszerzés. Ők egyszerűen üzletelnek, nekik az a céljuk, hogy a termékeikből minél többet adjanak el.
sg.hu: Kit érdekel, hogy megdobálták Steve Ballmert?

Két megjegyzés Steve Ballmer ártatlan üzletember voltáról, aki csak egy jó üzletet jött kötni:

Címkék: 

Krisztus-jelmez

Címkék: 

Nap száma: 

30.

Igehely: 

Róm 10-14
Színház?

„Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust – ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν” (Róm 13,14)

Ha játszom egy szerepet, akkor felveszem annak a szereplőnek a jelmezét. Az segít azonosulni vele, elváltoztat. A különbség csak annyi, hogy ez most nem szerep.

„Isten szolgája a javadra.” (Róm 13,4) És mi van, ha nem a javamat szolgálja?

Aki szeret minket

Címkék: 

Nap száma: 

29.

Igehely: 

Róm 8-10
Pál lelke a zsidók miatt fájt, nekem a saját népem miatt.

A fájdalom teli részek: A saját megigazulásukat (τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην) törekedtek felállítani (Róm 10,3) a (törvényből eredő megigazulás hívei). Saját megigazulás. Hogy szerintünk, hogy lehet Isten előtt megállni. Hogy szerintünk hogyan lehet Istennel barátságos (=békés) kapcsolatban lenni. Szigorúak vagyunk magunkhoz, és ezt a szigorúságot várjuk el Istentől. Teljesítem a törvényt.

„Kitártam kezemet egész nap…” (Róm 10,21), de azok nem jöttek, mert saját erejüket akarták bizonyítani, hogy méltók a szeretetre. Bizonyítani akarták, hogy képesek betartani a törvényt. Bizonyítani akarták, hogy jobbak, mint a többiek. Méltók arra, hogy a választott nép lehessenek. És végül nem mentek el, mert nem alacsonyodtak le odáig, hogy saját elveiket feladják Istenről.

Az evangélium

Címkék: 

Nap száma: 

28.

Igehely: 

Róm 4-7
„Hitből, hogy az ígéret biztos legyen minden utód számára” (Róm 4,16)

Ezek a szavak a legszebben hirdetett evangélium a számomra a Szentírásban. Emlékszem, kb. kínai volt gyerek/fiatal koromban, amikor olvasni próbáltam. Csak megtérésem után kezdtem meg érteni. Most felüdülés volt olvasni a kegyelem evangéliumát! Persze hogy jó, törvénytudó katolikusnak voltam nevelve – ezért a felfrissülés.

A legszebb szavak:

 • „a tartozás kiegyenlítéseként – τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα” (Róm 4,4);
 • „van hatalma megtenni, amit ígért – ὅτι ὃ ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν καὶ ποιῆσαι” (Róm 4,21)
 • „aki meghalt, felszabadult a bűn alól – ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας.” (Róm 6,7)

Az én evangéliumom

Címkék: 

Nap száma: 

27.

Igehely: 

2Kor 13; Róm 1-3
Nem bizonytalan próbálkozás ez. Egyszerűen tekintélye van a szavaknak, ahogy elkezdi a Római levelet.

A korintusiaknak írt zilált, védekező, mentegetőző stílusa után íme az kinyilatkoztatást ismerő (2Kor 11,6) Pál: „Nincs egy igaz ember sem.” (Róm 3,10) Mert nincs az az ember, aki megigazul előtte a törvény tettei által. (Róm 3,20)

Nem haboz, hanem tanít. Tanítását nem most mondja el első alkalommal. Látszik a szilárd érvelés menete. Az mondja: „az én evangéliumom” (Róm 2,16).

A legszebb: „Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, mert Isten ereje az mindenkinek az üdvösségére, aki hisz… Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι” (Róm 1,16)

Oldalak

Feliratkozás Gyuris Blanka, Dóra, Hanna, Bata Erika és Gyuris Gellért családi weboldala RSS csatornájára