Akik „Istennel jártak”

Címkék: 

Nap száma: 

64.

Igehely: 

Ter 4-7
Hénok és Noé kéz a kézben Istennel. Hénokot el is vitte. No, ezek voltak a paradicsomi idők emberei, Isten örömei. Mi is ilyenek vagyunk, a Jézusban hívők?

Ez megér még néhány olvasását: „Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. ” (Ter 4,6-7)

„Talán bizony őrzője vagyok én testvéremnek?” (Ter 4,9b) És mondá Isten: Igen, őrzője vagy testvérednek.

Ábel tetszett az Úrnak, de a tervét Káin meghiúsította. Aztán „Ábel helyett” lett Szet. Az Ő fia Enós, aki az Úrral nevét segítségül hívta.

A Ter 5,1b-2 gyönyörű ünnepélyes szerkezet: „azon a napon”.

Hénok az Istennel járt, elvitte Isten (Ter 5,22.24).

Isten fiai és az emberek fiai. (Ter 6,1-4 vö. Bölcs 14,6) Erről még meghallgatnék még egy épkézláb magyarázatot, mint ahogy a Isten depressziójáról is (Ter 6,6-7).

Noé is járt az Istennel. (Ter 6,9) és mindent megtett Istennek, amire kérte (Ter 6,22).

Új hozzászólás