Ősatyák

Címkék: 

Nap száma: 

69.

Igehely: 

Ter 22-25
Az egyik rátermett, de hitetlen, a másik meg tétova, de hívő. Melyiket válasszam?

„Isten, vedd egyszülött Fiadat, Jézust, akit szeretsz, és menj el Mória földjére. Áldozd fel… ott a hegyen” Ter 22,1-18 nyomán. Ez az evangélium!

Ez a Rebi hány éves volt, ha vitte a házasságkötésére a dajkáját is? (Ter 24,59), mert hogy a Izsák negyven volt akkor. Izsák búsongó (Ter 22,63), aki kimegy egy kicsit búsulni a pusztába, mert még 40 évesen is anyját siratja. Ebből lesz a jó katona? Nem mernék rá bízni egy nagy küldetést…

A fia, Jákob meg csendes, sátorban lakó ember (Ter 25,27), ez is alapból anyámasszonykatonája.

A lényeg, ami miatt Ézsau nem lett választva: „csekélységnek tartotta, hogy eladta az elsőszülöttségét” (Ter 25,34) - vagyis nem remélt és nem hitt abban, amit apja örökölt Ábrahámtól. A hitetlen ember nem viszi tovább az üdvösségtörténetet. Mégha rátermett is lett volna.

Új hozzászólás