Szentlélektől sugallva

Címkék: 

Nap száma: 

351.

Igehely: 

1Pt 5; 2Pt 1-3
Itt van a híres részlet, hogy „Isten szent emberei a Szentlélektől sugalmazva szóltak”.

Legszebb: „Bízzátok rá minden aggodalmatokat, mert gondja van rátok.” 1Pt 5,7

„Márk, a fiam” 1Pt 5,13

Érdekes, hogy ezt megkülönbözteti: „testvéri szeretettel pedig a felebaráti szeretetet.” 2Pt 1,7

És itt van az utalás Pálra is: „Bizonyos dolgokat nehéz ugyan megérteni bennük.” 2Pt 3,16

Új hozzászólás