Szép és igaz

Címkék: 

Nap száma: 

214.

Igehely: 

Ez 34-36
Ezékiel nem csak jajongást tudott Isten nevében hirdetni :-)

A jó pásztor előképe: „én magam keresem fel juhaimat” (Ez 34,11); „egyetlen pásztort állítok majd föléjük, szolgámat, Dávidot” (Ez 34,23).

Szépséges Isten beszéd: Ez 36,22kk: „Kiviszlek… összegyűjtelek… tiszta vizet hintek rátok, megtisztítalak titeket… új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek: elveszem testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom majd belétek.”

„Én az Úr építem fel a romokat, és ültetem be a műveletlen földeket.” (Ez 36,36)

Új hozzászólás